Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Religieuze onwetendheid

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Jaarlijks publiceert Google een lijst van gezochte termen. In 2017 eindigden de vragen ‘Wat is Pinksteren’, ‘Wat is Pasen’ en ‘Wat is Goede Vrijdag’ erg hoog in de lijst. De vraag wat Pinksteren is stond op nummer 1. Pasen en Goede Vrijdag volgden op respectievelijk plaats 3 en 10. Het feit dat deze vragen opgezocht moeten worden, betekent dat de antwoorden bij heel veel mensen niet meer op het netvlies staan: we weten wel dat we met die dagen vrij zijn, maar weten niet meer waarom.Kennisverval vindt niet plaats van vandaag op morgen. Gebrek aan kennis legt de vinger bij de kennisoverdracht. Wat leren kinderen vandaag de dag nog over religies en ideologieën? En wie leert hen dat? Al snel wordt dan naar de (basis)scholen gekeken. Terecht. Maar het is onterecht om die levensbeschouwelijke kennisverwering en vorming helemaal aan scholen uit te besteden. Levensbeschouwelijke vragen van kinderen kunnen het beste door de ouders beantwoord worden. Zij zijn dan ook als eerste verantwoordelijkheid voor zoiets als religieuze kennisoverdracht aan hun kinderen.

Al sinds eeuwen proberen kerken ouders hierbij te ondersteunen. Over het succes valt te twisten. Maar zondagsschool en catechisatie waren goedbedoelde vormen om kennis over te dragen. Die vormen zijn inmiddels uit de tijd. En dus worden er naar nieuwe vormen gezocht. Zoals kinderkerkvieringen: een kerkviering, georganiseerd door ouders, die van begin tot het eind is afgestemd op kinderen. Niet alleen erg leuk, maar ook leerzaam. Voor oud én jong!

Zondag 4 februari is er weer zo’n kinderkerkviering, om 10.00 uur in de Battumse Dorpskerk.

Een ander, totaal nieuw experiment is de happening ‘De kerk gaat vreemd’. Een ‘kerkviering’ georganiseerd door jongeren en een paar ouderen. De eerste keer, dat er vreemd zal worden gegaan is op vrijdag 2 februari om 20.00 uur. In de Battumse Dorpskerk. En ook daarvoor geldt dat iedereen wel:kom is!