Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rijkswaterstaat maakt foto-impressie van alternatief van BVB!

Schets van het door de BvB getoonde alternatief: een lage wal met daarop een diffractor en zonnepanelen. Ook in de middenberm een diffractor. Het alternatief laat zien dat door verschillende technieken samen te voegen een forse geluidsvermindering mogelijk is voor slechts een deel van de kosten van andere maatregelen.

Schets van het door de BvB getoonde alternatief: een lage wal met daarop een diffractor en zonnepanelen. Ook in de middenberm een diffractor. Het alternatief laat zien dat door verschillende technieken samen te voegen een forse geluidsvermindering mogelijk is voor slechts een deel van de kosten van andere maatregelen.

Geluidsoverlast A1, een korte update van de BvB

BATHMEN – De snelweg A1 zorgt zoals bekend voor overlast. Veel mensen in en rondom Bathmen geven aan veel last te hebben van het vrijwel altijd aanwezige verkeersgeluid. Met de komende verbreding van de A1 zal het geluid alleen nog maar toenemen.

De Belangen Vereniging Bathmen (BVB) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Er is de nodige tijd gestoken om Rijkswaterstaat (RWS), Provincie Overijssel en de gemeente te overtuigen van de noodzaak van aanvullende maatregelen.

En om te laten zien dat er veel mogelijk is, heeft de werkgroep A1 van de BVB ook een alternatief uitgewerkt. In dit alternatief kan een lage geluidswal met diffractoren voor een grote geluidsafname zorgen. En dat voor een kostprijs die fors lager is dan die van een geluidsscherm of -wal.

Het alternatief was bedoeld om de overheden te prikkelen: er is van alles mogelijk, zoek mee naar mogelijkheden. Tijdens een expertmeeting, georganiseerd door de gemeente Deventer, werd het goed uitgewerkte alternatief echter enthousiast en vol lof ontvangen!

Inmiddels heeft RWS opdracht gegeven een foto-impressie te laten maken van dit alternatief. De BVB wil graag zo’n foto-impressie, omdat hiermee aan alle omwonenden getoond kan worden hoe zoiets er uit gaat zien. Het helpt bij het maken van een keuze. En voor alle betrokken mensen van RWS, de provincie en de gemeente is het belangrijk, omdat de impressie laat zien hoe het past in ons landschap.

RWS maakt het ontwerp voor de verbrede A1. Dat zou rond deze tijd gereed zijn, maar dat is nu verschoven naar het najaar.

De BvB is blij dat de foto-impressie wordt gemaakt. De volgende stap is ervoor zorgen dat in de plannen van RWS het alternatief wordt meegenomen. Dat is nog een hele opgave…

De BVB kan daarbij alle hulp gebruiken, want om Bathmen en haar omgeving leefbaar te houden, moeten we actief blijven. Zie daarom regelmatig op onze website (bvbbathmen.nl) voor informatie.

Bent u nog geen lid van de BVB? Meld u aan via bvb@concepts.nl