Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rode Kruis afdelingen Bathmen en Deventer gaan samen verder

Rode Kruis afdelingen Bathmen

BATHMEN/DEVENTER – De Rode Kruis afdeling Bathmen heeft vele jaren als zelfstandige eenheid de nodige activiteiten ontplooid op het gebied van ontspanning voor oudere en hulpbehoevende mensen (gasten) in Bathmen. Met hulp van vele vrijwilligers heeft de afdeling alle gasten de nodige plezierige momenten bezorgd.

Voor hun hulp daarin wil het bestuur alle vrijwilligers van harte bedanken. Beseffende dat het grootste compliment ligt in de dankbaarheid van de gasten zelf; hun lach en een traan, hun glimlach, hun handdruk bij het weggaan, hun stralende gezicht; daar doe je het voor.

Een aantal van deze activiteiten deed de afdeling Bathmen in nauwe samenwerking met het Rode Kruis afdeling Deventer. Nu is er op landelijk gebied verandering gaande in de organisatie van het Rode Kruis. Als betrekkelijk kleine afdeling kan de afdeling Bathmen niet op alle gebied aan de landelijk opgelegde doelstellingen voldoen. Denk daarbij aan bv. noodhulp. Nauw samenwerken en opgaan in groter verband is noodzaak. Vanwege de jarenlange prettige samenwerking met Deventer en omdat Bathmen binnen de gemeente Deventer valt, ligt het voor de hand om met hen verder te gaan. In een aantal gesprekken tussen de beide besturen in de loop van 2014 kwam duidelijk naar voren dat samengaan een win-win situatie tot gevolg zou hebben. Uiteindelijk heeft men in de vergadering van maandag 13 oktober 2014 besloten om vanaf 1 januari 2015 daadwerkelijk met het Rode Kruis afdeling Deventer te gaan fuseren. In het nieuwe bestuur van Deventer zullen twee personen uit Bathmen zitting nemen en dat zijn Janny Grotenhuis-Grave en Otto Westra. Op deze wijze blijft de inbreng in het bestuur vanuit Bathmen gewaarborgd. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de huidige activiteiten in Bathmen op dezelfde voet zullen worden voortgezet. Het zittende bestuur van Bathmen blijft als werkgroep  functioneren binnen de nieuwe afdeling Deventer.

Van al deze ontwikkelingen zijn de vrijwilligers in een persoonlijke brief op de hoogte gesteld. Zij blijven actief in de door het Rode Kruis Deventer Werkgroep Bathmen georganiseerde evenementen. De Werkgroep Bathmen blijft als onderdeel van Deventer gewoon haar eigen activiteiten doen in Bathmen zoals in voorgaande jaren. En de vrijwilligers spelen daarin hun rol als chauffeur, hulp bij activiteiten, de collecte etc.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande tekst vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op.

Bij de foto: “We heffen als bestuur het glas op het verleden en als werkgroep op de toekomst.”