Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rode Kruis en Zonnebloem:

gaat u ook mee?

BATHMEN – In de wintermaanden biedt de Schouwburg in Deventer de mogelijkheid voor belangstellenden om rond lunchtijd een voorstelling van licht klassieke muziek, dans of theater bij te wonen. Het Rode Kruis en de Zonnebloem bieden u hulp aan, indien u zo’n concert graag bij wilt wonen.Zij zorgen voor vervoer en verdere noodzakelijke hulp. Na afloop gaat men ergens gezamenlijk lunchen. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden.

De eerste voorstelling waarbij wij hulp geboden kan worden, is op: vrijdag 20 oktober. Opgave voor maandag 16 oktober.

Daarna is het altijd op de derde vrijdag van de maand. Wanneer u zich heeft opgegeven, verwacht men u om 11.00 uur in de hal van ’t Dijkhuis.

Voor verdere info of vragen mag u bellen met: Jacqueline de Graaf, tel. 543365 of Annie Fransen, tel. 654703.