Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rondleiding langs struikelstenen in Bathmen

BATHMEN – In december 2016 heeft Gunter Demnig in Bathmen 14 struikelstenen gelegd voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze mensen zijn in concentratiekampen vermoord, waardoor ze geen graf hebben waar je naar toe kunt gaan om ze te herdenken. De Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB) vindt het belangrijk dat ook de schoolkinderen het verhaal leren kennen en heeft daarom het initiatief genomen voor het maken van een lesbrief en het verzorgen van rondleidingen.

De lesbrief is geschreven door Ger Wisselink en Babke Roeterdink-Schoneveld. Door een gift van de Klimbimbeurzen kon de lesbrief bij DRIVe in Loo opgemaakt en gedrukt worden. In de lesbrief lezen de kinderen over het lot van de Bathmense Joden, zoals het inperken van de vrijheden en de vernietigingskampen, maar ook over de drie verzetsmensen die met gevaar voor eigen leven onderduikers probeerden te helpen en werden verraden. De lesbrief is begin mei behandeld in de groepen 7 van de Dorpsschool (7a en 7b), groep 7 van de Rythmeen en groep 7/8 van de Looschool.

Als eerste kreeg groep 8 van de Dorpsschool op 3 mei een rondleiding en de volgende dag kregen de andere vier groepen een rondleiding door het centrum. De rondleidingen werden verzorgd door Gerard Gervedink Nijhuis. In school werd een korte inleiding gegeven en werden vragen beantwoord naar aanleiding van de lesbrief. Daarna werd tijdens de rondleiding bij elke locatie even stilgestaan bij het lot van de slachtoffers met een korte toelichting. De start was bij Schoolstraat 5 (nu Wereldwinkel), vervolgens langs de kerk naar Dorpsstraat 2 (BlijBlij wonen) en Koekendijk 1, daarna naar Deventerweg 1 (boekhandel De Negro) en Brink 4 (Hairstore) en weer terug naar school. Groep 7b van de Dorpsschool mocht dit jaar de stenen reinigen. Tijdens de rondleiding noteerden de kinderen de namen in hun lesbrief. Deze opdracht sluit aan bij het motto: “Een mens is pas vergeten, als zijn naam is vergeten.”