Rotarycafé met lezing door Matthijs Schouten

HOLTEN – Op 14 mei houdt Rotaryclub Bathmen De Schipbeek een Rotary Café. Ecoloog en filosoof Matthijs Schouten zal tijdens deze avond een lezing geven over de noodzaak om ons fundamenteel te herbezinnen op onze verhouding tot de natuur. Daarnaast is er de gelegenheid om kennis te maken met de Rotary en met de leden van deze club.Het café zal plaatsvinden in Natuurmuseum Holterberg te Holten. Rotary is een wereldwijde organisatie met als doel mensen uit verschillende beroepen en achtergronden bij elkaar te brengen en projecten uit te voeren die de samenleving ten goede komen. Leden van Rotaryclub Bathmen De Schipbeek komen uit het stroomgebied van de Schipbeek: uit Deventer, Bathmen, Holten, Rijssen, Markelo, Laren, Diepenheim en Goor. Deze avond kunt u, na de lezing van Matthijs Schouten tijdens het Rotarycafé kennis maken met leden van RC Bathmen de Schipbeek.

Matthijs G.C. Schouten (1952) is een Nederlandse filosoof en ecoloog. Hij is in dienst van Staatsbosbeheer. Hij heeft tevens een aanstelling als buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Universiteit Wageningen. Ook is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork (Ierland). Hij heeft een grote belangstelling voor levensbeschouwelijke kwesties en in het bijzonder voor onze perceptie van natuur. Hij studeerde vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Van zijn hand verscheen o.a. ‘De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst’.

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden; deze avond wordt u aangeboden door RC Bathmen de Schipbeek. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar rotarycafe@rcbathmen.nl onder vermelding van naam en woonplaats. Er is nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U krijgt per mail een reactie.