Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ruilverkaveling Bathmen nu in woord en beeld vastgelegd

BATHMEN – In de jaren tachtig van de vorige eeuw vond in het buitengebied van Bathmen een ruilverkaveling plaats. Voor de directbetrokkenen een ingrijpend gebeuren. Met name voor de agrarische beroepsbevolking was de impact groot. Hoe gaan we verder met het bedrijf, welke wensen zijn er, hoe beoordelen wij de bedrijfseconomische vooruitzichten, welke mogelijkheden zijn er ten aanzien van bedrijfsopvolging. Zo maar een aantal vragen die ongetwijfeld in menig boerengezin aan de orde zijn gekomen.De uitvoering van deze ruilverkaveling betekende dat in het buitengebied zeer in het oog springende wijzigingen zijn doorgevoerd ten aanzien van de kavelindeling, het landschap, de natuur, de wegenstructuur en op het gebied van de waterbeheersing. Ook ‘recreatie’ kreeg een belangrijke plaats in het geheel.

 

Bij de Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB) bestond de wens om het verloop van het gehele ruilverkavelingsproces vast te leggen met als doel om de informatie, inmiddels 26 jaar na de officiële afronding, met de leden te delen en voor de toekomst te beschikken over een uitgave waar het complete verloop van de ruilverkaveling Bathmen is beschreven.

Freek Grotenhuis en Wim Markvoort hebben zich – op verzoek van de OKB – verdiept in de materie. Dat betekende in de praktijk veel onderzoek in archieven. Verder werden twaalf personen geïnterviewd, die vanuit verschillende disciplines bij de verkaveling waren betrokken.

De resultaten en bevindingen zijn uitgewerkt en vervolgens vastgelegd in een OKB thema-uitgave, onder de titel ‘Grond is emotie’. Het gehele ruilverkavelingsproces wordt beschreven vanaf de eerste initiatieven tot de afronding in 1991. De teksten worden aangevuld met diverse overzichten, tabellen en foto’s.

De OKB-leden ontvangen de thema-uitgave gratis in de brievenbus. Overige belangstellenden kunnen een exemplaar bestellen bij het OKB-secretariaat; e-mail: secretariaat@okbbathmen.nl of via tel. (0570)542305. Kosten € 7,50 per exemplaar, exclusief verzendkosten.