Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De sloop is begonnen in het centrum van Bathmen

Foto: Joost Bronsvoord.)

Foto: Joost Bronsvoord.)

Door Evert van de Weg.

BATHMEN – Het onkruid schoot hoog op tussen de gebouwen van de Openbare Bibliotheek en het rentmeesterskantoor in het centrum van Bathmen. Maar de zware machines om die gebouwen te slopen zijn al met hun werk begonnen. Al snel zullen de gebouwen tegen de vlakte liggen en kan de opbouw beginnen voor het complex van woningen en kantoren dat in de volksmond het Centrumplan Bathmen is gaan heten.

Dat Centrumplan heeft een lange voorgeschiedenis. Al bij de gemeentelijke herindeling waarbij Bathmen in 2004 deel van Deventer werd, was vastgelegd dat Deventer zich verplichtte om het Bathmense centrum een nieuwe impuls te geven. Sindsdien heeft het heel wat voeten in de aarde gehad en politiek gekrakeel veroorzaakt voordat het bestemmingsplan echt vastgesteld kon worden. In de programmering van de woningbouw is voor Bathmen in de komende jaren een bescheiden groei vastgesteld. Daarin paste de bouw van verschillende soorten woningen op kleinere locaties in het centrumgebied. De laatste Dorpsvisie voor Bathmen zegt daarover: “Inbreiden en transformeren vergroot de zichtbare vitaliteit in het dorp”. Op zich vond de meerderheid van de Bathmenaren dat er zeker een moderniseringsslag nodig was in het centrum, maar de meningen liepen lang uiteen over de vraag hoe. Vele bijeenkomsten vonden plaats, maar uiteindelijk werden er politiek knopen doorgehakt en kon een projectontwikkelaar aan de gang gaan om in samenspraak met de gemeente de plannen concreet vorm te geven. Die projectontwikkelaar werd Bronsvast uit Deventer, geleid door de geboren en getogen Battummer Joost Bronsvoord.

Joost Bronsvoord: “Ik kwam pas zo’n drie jaar geleden in beeld toen alles formeel qua bestemmingsplan geregeld was. Ik heb natuurlijk wel meegekregen wat voor soort weerstanden er waren tegen de plannen. Zelf heb ik vrij snel nadat wij overeenstemming met de gemeente hadden bereikt een rondje gemaakt langs alle omwonenden. Wat ik de laatste weken vooral merk is dat vrijwel iedereen het prettig vindt dat na alle gedoe de sloop nu begint, dat er reuring komt en er eindelijk iets nieuws komt”. Na zo veel vertraging gaat het nu snel. De gemeente maakt in de komende maand het terrein helemaal bouwrijp en daarna begint de aannemer die Bronsvast heeft gecontracteerd met de bouw van het totale complex. Dat complex bestaat uit twee delen: een ‘kantoorachtig’ deel voor de bibliotheek, de Wereldwinkel, de Wijkwinkel en nog beschikbare ruimtes voor geïnteresseerde commerciële partijen en daarnaast in totaal negen woningen, waarvan vier appartementen en vijf zogenaamde centrumwoningen. Het totaal aan nieuwe gebouwen heeft de fraaie naam van ‘Nieuw Papyrus’ gekregen.

Joost Bronsvoord: ‘Die naam verwijst vooral naar de bibliotheek, waarin het papier van de vele boeken natuurlijk een hoofdrol heeft. De bouw van het nieuwe complex begint in november en de planning is dat het totale complex rond de bouwvakvakantie volgend jaar wordt opgeleverd. Voor alle vier appartementen zijn er opties genomen en voor de vijf centrumwoningen heb ik ook al twee opties gegeven. Overigens, ik heb het over centrumwoningen in plaats van starterswoningen, zoals ze eerder wel eens zijn genoemd, omdat natuurlijk dit soort woningen ook aantrekkelijk is voor alleenstaanden of ouderen die geen starter meer zijn. Voor het nog beschikbare commerciële deel van zo’n 250 m² zijn we op zoek naar een geschikte partij. Alles bij elkaar geeft ons dit de mogelijkheid te kunnen starten met de bouw. Uiteraard is natuurlijk de huurovereenkomst met daarbij de garantie van de gemeente dat zij de komende tien jaar sowieso de huur voor de bibliotheek overneemt een belangrijke basis onder het geheel.”

De tijd om een nieuwe woning te kopen is natuurlijk gunstig op dit moment nu de verkoop van bestaande woningen zo aantrekt en de rente extreem laag is. Joost Bronsvoord: “Gewoon even een rekenvoorbeeld. Bij een vertrouwde hypotheekverstrekker waarmee wij wel werken krijg je voor 10 jaar vast een rente van 1.65 %. Als je dat loslaat op de goedkoopste woning die wij aanbieden voor een hypotheekbedrag van € 215.000,-, dan kom je uit op een netto rente van € 230,- per maand en een aflossingsdeel ofwel spaardeel van € 460,-, dus in totaal € 690,- per maand. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat de grote belangstelling die ik merk voor deze woningen omgezet gaat worden in aankopen. Ik vind het fijn om in het dorp waar ik opgegroeid ben en nog vaak kom een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de gemeenschap.”