Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Snel internet voor buitengebied

van Bathmen: nu of nooit

BATHMEN – Onder het motto: ‘Snelinternet in het buitengebied: nu of nooit houdt het glasvezelinitiatief SallandGlas op zaterdag 17 januari een grote inloop- en inschrijfbijeenkomst. Deze wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke en is speciaal bedoeld voor alle bewoners van het buitengebied die nog niet over snelinternet beschikken.

Tussen 10 en 17 uur kan iedereen op elk gewenst moment binnenlopen om vragen stellen en om in te schrijven voor deelname. Vrijwilligers van SallandGlas én de twee providers CanalDigitaal en Plinq zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De bijeenkomst is daarmee ook uitstekend geschikt voor mensen die twijfelen of zelfs denken: ‘Ach, ik red me nog wel’.

Het buitengebied van Bathmen krijgt in 2015 de kans om aangesloten te worden op glasvezel. Een werkgroep, voortgekomen uit een aantal Sallandse afdelingen voor Plaatselijk Belang heeft de afgelopen tijd een plan opgesteld, waardoor het mogelijk om in 2015 een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen. SallandGlas gaat bij aanleg van het netwerk over in een coöperatie waar alle deelnemers lid van kunnen worden. Men is dus mede-eigenaar van het netwerk. Inmiddels heeft SallandGlas ook twee providers gevonden die hun diensten (internet, telefoon en televisie) gaan aanbieden.

Met het bekend worden van de providers heeft SallandGlas het startsein gegeven voor de tweede fase, waarbij de mensen in het buitengebied van Salland uitgenodigd worden om zich –tijdens inloopbijeenkomsten- in te schrijven. Immers: het glasvezelnetwerk wordt aangelegd als 60% van de mensen in het buitengebied meedoet. Dat percentage is nodig om de (aanleg-) kosten te dekken én om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie.

In de opzet van SallandGlas kan iedereen in het buitengebied de beschikking krijgen over beter, veiliger en sneller internet tegen ongeveer dezelfde kosten als men nu gemiddeld genomen betaalt voor internet, telefoon en televisie samen.

Vertegenwoordigers van de buurtschappen in Bathmen steunen het initiatief van SallandGlas omdat snelinternet van groot belang is voor de leefbaarheid van ons platteland. “Snelinternet/glasvezel opent de weg naar diverse actuele en toekomstige toepassingen op het gebied van telewerken, digitaal dataverkeer, domotica (zorg-op-afstand) en voor de agrarische bedrijfsvoering van de toekomst”, zo is hun overtuiging. Zij zullen dan ook aanwezig zijn tijdens deze inloopdag.

Ook LTO onderschrijft het belang van glasvezel voor de agrarische sector. Overigens: men is bij inschrijving nog niet verplicht om direct ook al uw keuze voor de provider te maken. SallandGlas wijst wel op het belang van aanmelding voor het project omdat elke inschrijving de 60% dichterbij brengt.

De komende tijd worden ook op andere plaatsen in Salland inschrijf- en inloopbijeenkomsten gehouden, waaronder op maandag 26 januari in wegrestaurant NuNu en woensdag 28 januari in zaal De Koerkamp, Lettele. Beide van 17.00-21.00uur.

Zaterdag 17 januari: Inloop- en inschrijfdag glasvezel.

10.00 tot 17.00 uur

Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6a, 7437 AE  Bathmen