Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Sobere maaltijd of vasten?

BATHMEN – Op Aswoensdag, 18 februari, begint de 40- dagentijd. Dit zijn de zes weken voor Pasen. Een tijd van bezinning. We denken er over na hoe goed we het hebben in tegenstelling tot vele anderen. Er wordt op deze dag dan ook gestart met nee… niet met vasten, maar wel met een sobere maaltijd. Deze begint om 7 uur en is in de kerk.

Aansluitend komen er twee mensen van kerk in actie iets vertellen over het project, waaraan aandacht wordt besteed in deze zgn. vastentijd. Deze keer zal dat gaan over een vrouw, die ondanks haar ziekte hiv/aids toch een gelukkig leven weet te leiden. Weer eens een ander geluid dan oorlog en geweld.

U wordt van harte uitgenodigd om deze maaltijd bij te wonen; er wordt een bedrag van € 5,- gevraagd. Het bedrag komt ten goede aan de organisatie Hillcrest aids centre, die deze vrouw en vele anderen steunt.

U kunt ook alleen de informatiebijeenkomst bezoeken. Deze begint om 8 uur. Ook in de kerk.

Voor de maaltijd even opgeven bij Hennie Reilink, tel. 542391 of Gera Ploeg, tel. 542205.

Van harte welkom namens de commissie ZWO = zending/ werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.