Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Sponsorloop en veiling voor schoolplein Dorpsschool

BATHMEN – De Dorpsschool houdt op donderdag 27 oktober een actiemiddag die een flink bedrag moet opleveren voor de herinrichting van het schoolplein. De groene ’aankleding’ is het sluitstuk van de eerste fase van het totale herinrichtingsplan van het Dorpsschoolplein.

Inrichting plein

Het schoolplein bij de Dorpsschool moest hoognodig worden aangepakt. Het plein wordt dagelijks veel gebruikt door de kinderen, zo’n 300 leerlingen elke dag weer. Dan wil je dat het plein aantrekkelijk en uitdagend is. Het moet spel uitlokken en tegelijkertijd een fijne, veilige plek zijn. Er is aan leerlingen van de Dorpsschool gevraagd wat zij graag willen doen op het plein. Daaruit kwam naar voren dat de kinderen graag willen klimmen en klauteren, er ruimte moet zijn voor sport en spel, maar dat er ook behoefte is aan plekken om gezellig te ontspannen met elkaar. Kinderen moeten zich thuis gaan voelen op het plein, zowel tijdens schooltijd als daarna en moeten zich lekker kunnen uitleven of juist tot rust kunnen komen. Daarom is zo veel mogelijk tegemoet gekomen aan die wensen, zodat de kinderen zelf kunnen kiezen wat ze in hun pauze en vrije tijd graag doen.

 

Wijkfunctie

Het nieuwe schoolplein is niet alleen bedoeld voor de leerlingen van de Dorpsschool. Kernpunt van alle plannen is dat het plein onderdeel wordt van het centrum en dat alle bewoners van Bathmen welkom zijn. Het gebied wordt zo ingericht dat er ook na schooltijd gespeeld kan worden, door alle kinderen uit Bathmen. Het Dorpsschoolplein is er voor iedereen!

 

Kosten

Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van een nieuw schoolplein kost veel geld. De totale kosten zullen rond de 100.000 euro uitkomen. Dit geld heeft De Dorpsschool of St. OPOD, waar de school onder valt, niet zo op de plank liggen.

Mooie initiatieven zoals de actiemiddag door de ouders, leerlingen en leerkrachten vormen de kern van de fondsenwerving, omdat zij zorgen voor verbinding op school en in het dorp.

De middag start om 14.00 uur met een sponsorloop waar alle kinderen van Kindcentrum De Dorpsschool aan mee doen. Aansluitend is er een veiling van diensten en producten o.l.v. oud-leerling Fons Smit. De ‘kavels’ zijn vooraf in te zien op de website van de school.

“We hopen dat alle inwoners van Bathmen bereid zijn deze actie te ondersteunen en iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan de veiling mee te doen. Laten we met zijn allen een mooi Dorpsschoolplein mogelijk maken!”, aldus Karin Steghuis, directeur van de Dorpsschool.