Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Stand van zaken woningbouw Bathmen


Intentieovereenkomst, de basis voor een bestemmingsplan

Door: Gemeente Deventer

Bathmen – Eind 2022 stelde de gemeenteraad van Deventer het gebiedsperspectief voor woningbouw in Bathmen vast. Locaties 2 en 4 uit het perspectief zijn aangewezen als eerste locaties om te bouwen. Op dit moment zijn we in gesprek met de eigenaren van de locaties, BPD en De Marken, om tot samenwerkingsafspraken te komen voor de aanpak van het vervolg.

Ontwikkeling tot nu toe
Het dorp Bathmen stelde de Dorpsvisie 2020-2025 op, om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden. Daarin staat de wens omschreven om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden. Na vaststelling van de routekaart, organiseerden de gemeente samen met Bureau RUIMTEVOLK twee dorpsateliers in het najaar van 2022. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten hebben we samen met bewoners prioriteringen en afwegingen besproken voor de verschillende woningbouwlocaties uit de routekaart. Vervolgens is eind 2022 het gebiedsperspectief vastgesteld.

Vervolg
De aanpak leggen we nu vast in een intentieovereenkomst tussen eigenaren/ontwikkelaars en gemeente. Doel hiervan is het opstellen van een nota van uitgangspunten, die de basis gaat vormen voor het later op te stellen bestemmingsplan. Na het afsluiten van de intentieovereenkomst wordt er een communicatieplan opgesteld. Bij de uitwerking van deze plannen worden bewoners verder geïnformeerd.

Meer informatie
Op www.deventer.nl/wonenbathmen vindt u doorlopend informatie over de voortgang van het traject. Heeft u vragen? Stel ze gerust via:
wonenbathmen@deventer.nl.