Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Start herinrichting marktplein Schoolstraat

BATHMEN – De herinrichting van het marktplein aan de Schoolstraat maakt onderdeel uit van het Centrumplan Bathmen. Over het centrumplan heeft veel overleg plaatsgevonden. Zoals kort geleden in deze krant nog was te lezen, was over de herinrichting van het marktplein aan de Schoolstraat op onderdelen nog verschil van inzicht. Daarom zijn belangenorganisaties uit Bathmen en gemeente Deventer nog een keer om tafel gegaan om tot een breed gedragen ontwerp te komen. Dit is gelukt!Deelnemende belangenorganisaties

Aan het laatste overleg op 6 maart hebben de volgende belangorganisaties deelgenomen:

• Belangenvereniging Bathmen (BVB).

• Dorpsplatform Bathmen.

• Verenigde Bathmense Ondernemers (VBO).

• Bathmens Beeldende Kunst en Kultuurkring (BBKK).

• Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB).

Allen hebben aangegeven zich te kunnen vinden in het nu definitieve plan voor de herinrichting van het marktplein aan de Schoolstraat.

 

Bomen

Aan de zijde van het Meesterspad blijven vier bomen behouden en wordt één nieuwe geplant. In totaal zullen acht bomen op en rond het plein worden gekapt. Voor een deel omdat deze een efficiënte indeling van parkeervakken belemmeren en bij behoud van deze bomen niet kan worden voldaan aan de parkeerbehoefte. Voor een ander deel omdat de bomen te weinig boven- en ondergrondse groeiruimte hebben en daardoor duidelijk zichtbaar in slechte conditie zijn, zonder kans op goed herstel. Bij sommige bomen is sprake van een combinatie van beide. Aan de zijde van de Schoolstraat zullen twee nieuwe bomen worden geplant. De drie nieuw te planten bomen zijn winterlindes.

Daarnaast zal het plein aan drie zijden worden omzoomd door beukenhagen. Deels bestaand, deels nieuwe aanplant.

 

Verplaatsing beeld

Het beeld ‘De Kus’/’De Ontmoeting’ van Theo Scheurs kan niet op een goede manier een plek krijgen op het nieuwe plein. Voor het beeld wordt een nieuwe locatie gezocht. Dit wordt gedaan door met name vertegenwoordigers van verschillende Bathmense belangenorganisaties (BVB, Dorpsplatform, BBKK) in samenspraak met de Adviesraad voor de Beeldende Kunst en de gemeente Deventer. Zij komen met een voorstel. Dit voorstel wordt tenslotte ter goedkeuring aan Theo Schreurs voorgelegd.

 

Markt

Na de herinrichting zal de zaterdagmarkt slechts de helft van het plein in beslag nemen. Dat is de helft bij de school. De andere helft bij dan beschikbaar voor parkeren.

 

Schoolplein De Dorpsschool

Om aan de parkeerbehoefte te voldoen schuift de beukenhaag aan de kant van de school iets op richting schoolplein. De route voor voetgangers naar het begin van het Meesterspad blijft behouden middels een oversteek over het iets grotere schoolplein. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de schooldirectie.

 

Planning werkzaamheden

Op maandag 19 maart 2018 zullen de werkzaamheden starten. Naar verwachting nemen die een kleine maand in beslag. Tijdens de werkzaamheden zal de markt blijven of verhuizen naar het pleintje voor Cultuurhuus Braakhekke. Parkeren is gedurende de werkzaamheden beperkt of helemaal niet mogelijk op het plein. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Gerrit Flierman B.V.

 

Openbare verlichting

Later dit jaar volgt een aanpak van de openbare verlichting in het centrum van Bathmen. Ook hierover zal nog overleg plaatsvinden met de Bathmense belangenorganisaties. De bedoeling is voor het gehele centrum één nieuwe armatuur te kiezen en alles in dezelfde kleur (meer uniformiteit). In de nieuwe armaturen zullen LED-lampen worden toegepast. Beter licht met minder energieverbruik!

 

Oscar Langeland,

Projectleider Gemeente Deventer.