Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Stichting Oranjecommissie Bathmen deelnemer aan actie Hart voor Salland!

BATHMEN – Jaarlijks stelt de Rabobank via Hart voor Salland een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties.Bij deze vijfde editie mogen alle klanten van Rabobank Salland hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.

 

Stemperiode

In de tweede week van maart ontvangen alle klanten van Rabobank Salland een stemkaart met persoonlijke inlogcode. Hiermee kunnen zij via internet van 9 tot en met 19 maart 2018 hun stemmen uitbrengen op de vereniging(en) en/of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De klanten van de Rabobank beslissen hoe het beschikbare budget wordt verdeeld. Uw stem is dus geld waard!

Draagt u Stichting Oranjecommissie Bathmen een warm hart toe? Zodat zij ook de komende jaren voor alle inwoners van Bathmen mooie activiteiten kunnen organiseren rondom Koningsdag, de herdenking van onze oorlogsslachtoffers op 4 mei en tijdens de viering van de vrijheid op 5 mei.

 

Stem op Stichting Oranjecommissie Bathmen!

Met uw steun en medewerking is de Oranjecommissie hopelijk in staat om deze actie tot een groot succes te maken! Alvast hartelijk dank voor uw stem!