Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Suggestie BvB blijkt uit onafhankelijk onderzoek goed resultaat te bieden

BvB en gemeenteraadsleden in gesprek over geluidsoverlast A1

BATHMEN – Na een uitnodiging van de Belangenvereniging Bathmen aan alle politieke partijen in Deventer is de BvB op dinsdagavond 18 april met 17 gemeenteraadsleden in gesprek gegaan over de geluidsproblematiek van de A1. De uitbreiding van de A1 wordt door Rijkswaterstaat voorbereid maar daarbij worden de omwonenden vergeten: vermindering van het geluid zit niet in de plannen. Hoogste tijd voor de BvB om met de gemeenteraadsleden om de tafel te gaan om ze bij te praten en het geluidsprobleem nog beter op de politieke agenda te zetten. Negen politieke partijen van onze gemeente waren vertegenwoordigd. Ook was wethouder Rorink aanwezig.Tijdens de avond kwam onder meer het onderzoek aan de orde dat in opdracht van de gemeente en met financiering van de provincie is gedaan naar de suggestie van de BvB voor mogelijk geluid reducerende maatregelen. Die suggestie is een voorstel om verschillende maatregelen ‘te stapelen’: een lage geluidswal met diffractoren. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk moet zijn ruim 8 dB minder geluid te realiseren! Na de toekenning door geluidsexperts van ‘de Gouden Decibel-award’ is dit opnieuw een bevestiging dat beperken van geluidsoverlast heel goed mogelijk is tegen aanvaardbare kosten én op een manier die past in de omgeving!

De BvB heeft een dringend beroep op de gemeenteraadsleden gedaan om zich in te zetten om de geluidsoverlast tegen te gaan. De raadsleden kregen ruim gelegenheid hun vragen te stellen en waren vol lof over de inzet van de BvB. De problematiek is duidelijk voor alle aanwezigen en de raadsleden hebben toegezegd dit mee te nemen naar hun fracties en er mee aan de slag te gaan.