Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

’t Dijkhuis Deelt

Voorjaar 2020; Nederland werd getroffen door het Corona-virus. En welke gevolgen dat voor iedereen zou hebben konden we nog lang niet overzien en bevatten. Als een olievlek ging het virus door ons land en er leek geen houden aan. Ook wij,
’t Dijkhuis, werden getroffen.

Verdriet
Zowel cliënten als medewerkers werden ziek door dit zeer besmettelijke virus en er zijn cliënten overleden aan de gevolgen van het virus. Eigenlijk hadden, en hebben, we er geen woorden voor. Verdriet, beduusd en onmacht. We leven mee met een ieder die in deze periode afscheid heeft moeten nemen van een dierbare.

Doorgaan
Toch moesten we door; door om onze cliënten en medewerkers te beschermen. En dat stelde ons soms voor ingewikkelde dilemma’s; enerzijds stond de bescherming bovenaan maar anderzijds werd de persoonlijke vrijheid van een ieder beperkt. Wij staan voor zorg die nodig, passend en zinvol is en moet zijn maar dit werd behoorlijk op de proef gesteld met alle maatregelen. Bij het nemen van de maatregelen was het elke keer de kunst om deze zodanig passend te maken dat we ten allen tijde de zorg kunnen bieden die persoonlijk, betrokken en medemenselijk is. En dat is tot op heden nog steeds ons uitgangspunt.

Hoe is het nu?
Inmiddels is een groot gedeelte van onze cliënten volledig gevaccineerd en ook al vele medewerkers. Dat was echt een mooi moment om samen naar toe te werken en leven. Ondanks dit mooie bericht zijn we toch halverwege maart jl. getroffen door een uitbraak op onze afdeling Banekate. Een teleurstelling voor iedereen, al weet je dat dit kan gebeuren. En dat betekende weer schakelen; in plaats van de beoogde versoepelingen moesten we overschakelen naar nieuwe maatregelen. Maar hoe dan ook; we blijven ons inzetten om alle onze cliënten te beschermen en warme zorg te bieden!

Vooruitkijken
Hoewel het virus een groot deel van het dagelijks leven bepaald en het niet altijd even makkelijk maakt, zijn er mooie momenten om naar uit te kijken. 1 Maart zijn we officieel gestart met de (ver)bouw van ’t Dijkhuis. De sloop van de woningen aan de Kerkdijk is inmiddels al klaar en daarmee is dit meerjarenplan nu echt zichtbaar voor iedereen. Er wordt de komende vier jaar gebouwd aan een bloeiende woongemeenschap die meer licht, lucht en ruimte biedt voor onze cliënten. En daar kijken wij naar uit!

Bedankt!
Het was een roerig jaar maar we hebben gemerkt dat we met elkaar, en met Bathmen als een warme deken om ’t Dijkhuis heen, er in geslaagd zijn door te zetten in het bieden van de zorg. En we willen iedereen hartelijk danken voor alle steun; kaartjes, lekkernijen, warme woorden, tekeningen en ga zo maar door. Een dijk van een huis kan niet zonder een dijk van een dorp! Dank!