Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

’t Dijkhuis maakt indruk op de Vaste Kamercommissie VWS en Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

’t Dijkhuis deelt ervaringen, belevenissen en momenten

Kamerlid Leendert de Lange en de heer Jan de Boer.

BATHMEN – Maandag 26 november 2018 was voor ’t Dijkhuis een unieke en gedenkwaardige dag. Stipt om 13.30 uur arriveerden de leden van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en van de Vaste Kamercommissie VWS bij ons mooie ‘huis’ in Bathmen. We hadden het bezoek goed voorbereid en de delegatie werd hartelijk welkom geheten door een gezelschap van bewoners, mantelzorgers, en medewerkers. We straalden allemaal van trots! Want dit unieke bezoek uit ‘Den Haag’ hadden we aan onszelf te danken.Op zoek naar het optimale team

Anderhalf jaar geleden meldden we ons aan voor een pilot ‘verantwoorde personeelssamenstelling’. We bogen ons over de vraag hoe we onze teams zo kunnen samenstellen dat ze zo veel mogelijk aan de wens van de bewoners kunnen voldoen. Belangrijk voor ’t Dijkhuis, want bij ons staat het creëren van een thuis bovenaan. We doen wat nodig, passend en zinvol is, dat is het uitgangspunt. Wie hebben we daarvoor nodig en uit hoeveel medewerkers moet een team dan bestaan? Om antwoord te krijgen op die vraag toetsten we de landelijke instrumenten waar andere huizen ook hun voordeel mee kunnen doen.

 

Positieve resultaten die opvielen in Den Haag

Inmiddels hebben we de teams op orde en hebben we de resultaten van de pilot gerapporteerd aan de stuurgroep. En die vielen op! In positieve zin. Zo positief dat de leden van de Vaste Kamercommissie VWS en van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, die de pilot landelijk organiseerde, zelf een kijkje wilden nemen hoe wij werken en hoe de bewoners en medewerkers dit ervaren. Het bezoek was zeer geslaagd.

 

Indruk

Na een kort officieel welkom, vertelden we wat onze visie is en hoe we die dagelijks in praktijk brengen. Dit werd onderstreept door bewoners en mantelzorgers die uit eigen ervaring vertelden hoe prettig ze wonen in ’t Dijkhuis. Mijn collega’s vertelden dat ze met plezier hun werk doen en lieten vol trots hun afdeling zien. De delegatie was zichtbaar onder de indruk van het werk- en woonplezier dat overal in ons huis voelbaar is. Vooral de manier waarop we onze visie breed uitdragen en in de praktijk brengen, sprak tot de verbeelding. Ze spraken de hoop uit dat ’t Dijkhuis de visie en werkwijze breed zal uitdragen bij andere bestuurders van zorginstellingen. En dat gaan we zeker doen!

 

Jackie van Beek,

directeur.