Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Tegenwind afgeblazen!

BATHMEN – Het bestuur van de Stichting Openluchtspel Bathmen heeft moeten besluiten om Tegenwind tot nader te bepalen data uit te stellen. De Coronacrisis is vanzelfsprekend de oorzaak.Alle geledingen binnen de organisatie waren volop in de weer: de spelers, PR, terrein en decor, kleding, techniek, voertuigen organiseren enz. Echter gezien het feit dat alle voorbereidingen zeker tot 6 april stilliggen heeft het bestuur doen besluiten de voorstellingen in mei te cancelen. Dat is zuur maar een andere optie is niet denkbaar.

Niet alleen wij, maar de hele wereld heeft op dit moment te kampen met tegenwind.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het openluchtspel in het Traasterbos Theater zal worden opgevoerd. Zodra de data bekend zijn zal dat vanzelfsprekend worden gecommuniceerd.

Mensen die al tickets hebben gekocht via de site krijgen het bedrag teruggestort op het rekeningnummer waarmee de kaartjes zijn betaald. Personen die de tickets via het

Infopunt van het Cultuurhuus hebben verkregen worden benaderd op welk bankrekeningnummer men het bedrag teruggestort wil krijgen. Hebt u de kaarten via het Infopunt gekocht, dan mag u ook zelf contact opnemen via kaartverkoop@openluchtspelbathmen.nl

Zie ook www.openluchtspelbathmen.nl of op FB.