Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Teuni Scholthof

Kandidaat voor Bathmen (kandidaat nr. 3)

Ik ben Teuni, 31 jaar, boerendochter en bestuurskundige, opgegroeid in de mooie omgeving van Bathmen. De afgelopen jaren heb ik in Politiek Den Haag gewerkt. Nu, terug op mijn geboortegrond, wil ik mij als raadslid met frisse moed inzetten voor dorp en platteland.Voor het Bathmen dat we door willen geven

Cultuur en historisch erfgoed zijn goud waard

Het CDA is dé partij die cultuur en historie op waarde schat. Dat betekent niet dat er niets mag veranderen. Maar áls er iets verandert, dan zou dat via de Bathmense Krant gecommuniceerd moeten worden. Vervolgens verdienen Battummers serieuze inspraak in dorpsgezichten, pleinen, bomen en beelden. Ik pleit dan ook voor een Dorpsraad, zodat de inspraak beter geregeld is.

 

Geluidsbescherming: ja!

Verbreding van de A1 is nodig, maar goede geluidsbescherming hoort daar bij. Het is niet normaal dat het raam dicht moet. Het CDA is een partij die op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau regelt wat nodig is om rustig te kunnen wonen.

 

Leefbaarheid

Braakhekke en de bibliotheek zijn essentieel voor behoud van leefbaarheid van ons dorp. Het CDA heeft zich ingezet voor het bouwen van woningen, zodat Bathmense scholen en winkels een toekomst hebben. Het buitengebied verdient evenveel aandacht. Het CDA zet zich in voor verruiming van Rood voor Rood. Asbestsanering verdient ondersteuning vanuit de gemeente.

 

Zorg is onze zorg

Het gaat in de gemeente nog vaak over geld en papierwerk en te weinig over mensen. Goede zorg is voor ons een kwestie van beschaving. Wij willen dat onze ouderen en zieken nu die kwaliteit van zorg krijgen, die wij ook zouden willen als we later zelf zorg nodig hebben.

 

Een station in Bathmen

Bereikbaarheid is van dagelijks belang voor de inwoners van Bathmen. Het oude treinstation ligt er verlaten bij, maar is nog altijd geschikt om tot leven te worden gewekt. Het CDA zal zich de komende jaren voor een station inzetten. Onze korte lijnen met de provinciale en landelijke politiek zijn daarin de beste troef.

#Daarom CDA groen.