Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Tien appartementen op voormalige Rabobanklocatie

BATHMEN – In het pand van de voormalige Rabobank aan de Dorpsstraat 8 komt een appartementengebouw met tien appartementen voor ouderen. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het ontwerp bestemmingsplan; dat is in te zien vanaf 13 juli.Inpassing van de locatie in de omgeving

Het college is van mening dat het gebouw past in de omgeving. De inrichting van de voortuin moet aansluiten bij de naastgelegen tuin van de voormalige pastorie. Ook moet er aandacht zijn voor de erfafscheidingen met de naastgelegen percelen.

 

Bomen blijven staan

In het bestemmingsplan is opgenomen dat de initiatiefnemer een goed inrichtingsplan moet maken, dat moet voldoen aan diverse voorwaarden. De bomen die aan de voorzijde van het perceel staan, moeten behouden blijven.

 

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 13 juli in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of www.deventer.nl/bestemmingsplannen. Ook ligt het ontwerp bestemmingsplan vanaf 13 juli voor u klaar om in te zien bij de balie van Publiekszaken, Grote Kerkhof 1, Deventer of in Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6a, Bathmen.