Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Tien jaar carillon in Bathmen

Burgemeester Heidema opende de tentoonstelling ‘Klinkend Brons’.

BATHMEN – Het Hemonycarillon in de oude kerktoren van de Dorpskerk in Bathmen laat al 10 jaar dagelijks zijn liefelijke geluid over Bathmen klinken. De eerste aanzet van het carillon was een legaat van de familie Nijenhuis aan de Bathmense gemeenschap. Reden om dit te herdenken met vier bijzondere activiteiten.Vrijdag 25 mei is in de Dorpskerk de zomerexpositie ‘Klinkend Brons’ geopend met het luiden van een klok in de kerk door de inmiddels tot Commissaris van de Koning in Overijssel benoemde burgemeester Andries Heidema. Voorafgaand was door Henk Nikkels namens de werkgroep ‘Open Kerk’ een welkomstwoord uitgesproken. Beiaardier Jan Willem Achterkamp hield een korte inleiding over tijd, uurwerken en klokken en in het bijzonder over het klokkenspel.

De jaarlijkse ‘Open kerk activiteit’ staat dit jaar in het teken van 10 jaar carillon in Bathmen. De expositie is tot stand gekomen door een samenwerking van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek, de Oudheidkundige Kring Bathmen en de Stichting Bathmense Beiaard. De expositie is tot 9 september elke zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur en elke zondag van 11.00 tot 12.00 uur vrij toegankelijk.

Woensdag 6 juni wordt een excursie met een bus naar het Groningerland gemaakt met een bezoek aan het klokkengietersmuseum in Heiligerlee, het museum ‘De slag bij Heiligerlee’, het historische dorp Middelstum, waar beiaardier Jan Willem Achterkamp het carillon zal bespelen en aan het atelier van kunstschilder Henk Helmantel in Westeremden. In de bus zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden of vragen: info@bathmensebeiaard.nl

 

Vrijdag 8 juni staat in het teken van de jeugd

Van 19.00 tot 20.30 uur worden een stoelendans, een fotozoektocht, een carillonspel- en liedjesquiz en memoryspel gespeeld.

 

Gevarieerd muzikaal programma

Vrijdag 22 juni is er van 20.00 tot 22.00 uur een gevarieerd programma met optredens van de dansgroep ‘Bathmense Venne’, Mannenkoor ‘de Bêkezangers’, publicist Dannie ten Zweege, Larens Popkoor ‘La Poko’ en blaaskapel ’Vinočanka’.

 

Meer informatie kunt u vinden in de Bathmense Krant, de Recreatiekrant, op www.bathmen.nl en op www.bathmensebeiaard.nl