Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Tijd van komen!

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – In de afgelopen maanden hebben we als protestantse geloofsgemeenschap van heel wat vaste krachten afscheid genomen. Maar, de tijd breekt ook weer aan om nieuwe mensen te verwelkomen!Ingeborg van Dokkum is aangetrokken als onze nieuwe cantororganist. Ze geeft leiding aan onze cantorij en zorgt er verder voor dat alle kerkmuziek op de goede p/nootjes terecht komt.

Hanneke Overduin zal als kerkelijke werker in onze gemeente aan de slag gaan. Haar kerntaak zal het omzien naar onze wat oudere gemeenteleden zijn – maar ze zal natuurlijk ook meer doen dan dat. We hopen dat ze binnenkort de pastorie van Okkenbroek zal kunnen gaan bewonen.

Pinksteren is het feest van de Geest en dus het feest van het vuur! Het vuur dat je uit de sloffen kunt lopen. Want met Pinksteren viert de kerk haar verjaardag: het is de dag waarop mensen in beweging werden en worden gezet. Alsof vanaf Boven werd gezegd: het is vanaf nu aan jullie!

Met Pinksteren zullen we als geloofsgemeenschap Ingeborg en Hanneke verwelkomen als degenen die ons daarin voorgaan. We maken er een echt feest van – in de Dorpskerk in Bathmen aan het Kerkplein. Iedereen is van harte wel:kom!