Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ttijdelijke locatie Bibliotheek en Wijkwinkel

BATHMEN – Op 31 maart is de Bibliotheek Bathmen voor het laatst open in het bekende en vertrouwde pand aan Schoolstraat 13.“Zoals u waarschijnlijk weet, zal de bibliotheek in Bathmen een periode van ongeveer een jaar moeten overbruggen vóór de nieuwbouw gereed is. Er is door de Bibliotheek Deventer gezocht naar een goede tijdelijke locatie. Daarbij speelden financiën en toezicht door een andere partij een grote rol. We vertellen u graag over  de zoektocht, de opties en de uiteindelijke keuze van de tijdelijke huisvesting”, aldus Babette Granberg, teammanager Bibliotheek Deventer

 

Cultuurhuus Braakhekke

Babette: “Verschillende opties zijn de revue gepasseerd: de school, de Molenwiek, de Rabobank en de ‘oude Edah’. De optie om de bibliotheek in Cultuurhuus Braakhekke te vestigen had onze voorkeur. Er kleefden helaas ook nadelen aan, zoals het niet volledig gebruik kunnen maken van de grote zaal en het feit dat er investeringen nodig waren voor tijdelijk nieuw meubilair. Cultuurhuus Braakhekke en de bibliotheek hebben een goede samenwerking gevonden: het Infopunt Bathmen neemt de functie van de Wijkwinkel waar in de tijdelijke situatie en we starten met gezamenlijk programmeren.”

 

Bibliotheekbus en Infopunt

“Er is gekozen voor een bibliotheekbus die voor de gevel van Cultuurhuus Braakhekke komt te staan. De bus is goed zichtbaar, laagdrempelig en betaalbaar. Bovendien is er toezicht mogelijk, waardoor de openingstijden nu al uitgebreid kunnen worden van 18 naar 33 uur per week! De vrijwilligers van het Infopunt nemen de Wijkwinkelfunctie waar en de bibliotheekfunctie tijdens de zelfbedieningsuren. In de bus is 15 uur per week een medewerker van de bibliotheek aanwezig. Exacte tijden stemmen we af op de behoefte van de gebruikers. In de bibliotheekbus is de direct zichtbare collectie gedurende dit overbruggingsjaar wat beperkter. Er wordt gezorgd voor een actuele selectie voor alle doelgroepen. De volledige collectie blijft beschikbaar en is gratis te reserveren. Reserveringen kunnen worden afgehaald in de bus. Gedurende het jaar wordt de collectie op het gebruik van de bezoekers afgestemd. Kranten- en tijdschriftlezers kunnen in Cultuurhuus Braakhekke terecht.”

 

Nieuwbouw

Het komende jaar wordt hard gewerkt aan het ontwerpen van de nieuwe bibliotheek, bij voorkeur samen met partners.

De uitgangspunten voor de nieuwe bibliotheek zijn:

– Goede dorpsbibliotheek (zoals in Diepenveen).

– Nauwe samenwerking met Cultuurhuus Braakhekke.

– Zelfbedieningsbibliotheek met ondersteuning.

– Inrichting en dienstverlening volgens winkelformule.

– Ruimte voor initiatieven vanuit de bewoners van Bathmen.

– Collectie afgestemd op profiel (potentiële) gebruikers van de Bibliotheek Bathmen.

– Gezamenlijke programmering met Cultuurhuus Braakhekke.

– Ruime openingstijden door samenwerking met partners.

– Inhoudelijke samenwerking met partners.

– Samenwonen en bindende samenwerkingsafspraken met partners .

 

“Wij hopen op korte termijn definitieve afspraken te maken met de partners van de nieuwe Bibliotheek Bathmen: de Oudheidkundige Kring Bathmen, het gemeentelijk loket Publiekszaken en de Wereldwinkel. Wij houden u van de voortgang op de hoogte”, besluit Babette Granberg.