Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Twee geloven, één kussen

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – ‘Waar twee geloven slapen op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.’ Het is een zegswijze die niet in de Bijbel staat. Maar dat hoeft ook niet. Ook met woorden die niet in de Bijbel staan kan veel ellende worden aangericht. Met dit spreekwoord in de mond zijn heel wat prille liefdes in de kiem gesmoord.Dit weekend verblijven zo’n tien protestanten in de Cisterciënzerabdij Maria Toevlucht in Zundert. Ze slapen daar niet alleen op een kussen, maar in een heel bed. Bovenal vieren ze alle gebedsdiensten mee, zo’n zes per dag. Het is toch nog niet zo heel lang geleden, misschien een jaar of 60, dat zoiets toch ondenkbaar was. We kunnen ons dat nu haast niet meer voorstellen.

Wat wij geleerd hebben, is dat iemand die anders denkt of gelooft geen bedreiging voor ons is maar een verrijking. Wat zou het zonde zijn als we deze duurbetaalde les zouden vergeten en weer zouden vervallen in een klimaat waarin angst en argwaan heerst tegenover mensen die anders denken of geloven.

De mens is een kuddedier. Dat weten we in de kerk maar al te goed. Juist daarom is het goed om wekelijks even stil te staan. Gewoon even niks. En je af te vragen of de nog wel de goede dingen doet. Of dat je zonder dat je het hebt doorgehad ergens bent beland waar je helemaal niet wil zijn. Dat uurtje op zondagmorgen blijkt voor miljarden mensen heel heilzaam te zijn. Ook als het om deze vragen gaat: leef jij je leven eigenlijk wel zoals je dat wilt? Ook in de kerken van Bathmen en Okkenbroek komen we nog steeds op zondag bij elkaar, om 10.00 uur beginnen we en iedereen is wel:kom!