Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uitnodiging debatavond Bathmen 2035 – Cultuurhuus Braakhekke – 31 januari ’20, 18.00 uur

BATHMEN – “Is er noodzaak om huizen te bouwen voor de jongeren of juist voor de ouderen?” “Moeten we als dorp misschien meer mensen gaan aantrekken uit het Westen?” “Zijn er over 10 jaar nog wel twee basisscholen?” Dit zijn wellicht geen vragen waar je dagelijks over nadenkt en meteen een antwoord op hebt. Toch zijn deze vragen op dit moment relevanter dan ooit.In de huidige toekomstvisie van de gemeente Deventer staat beschreven dat het dorp Bathmen rekening dient te houden met ‘krimp’. Door de huidige trends en ontwikkelingen zal het aantal jongeren in Bathmen verder gaan afnemen. Daarentegen neemt de populatie ouderen in het dorp in bovengemiddeld tempo toe. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de leefbaarheid van Bathmen, het verenigingsleven en de voorzieningen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we ons moeten afvragen of we wel voldoende huisvestingsmogelijkheden hebben voor de ouderen, of er op den duur nog plaats is voor twee basisscholen in ons dorp en of de sportverenigingen straks nog voldoende jeugdleden hebben om op de huidige manier te kunnen voortbestaan. Tegelijkertijd trekken er veel jongeren naar Deventer omdat als starter huren en kopen in Bathmen nauwelijks betaalbaar blijkt.

Willen we dit als dorp? Moeten we de trends accepteren of moeten we proberen de vergrijzing terug te dringen middels groei? Moet er versneld worden met de woningbouw? Moet er gebouwd worden voor ouderen of juist voor jongeren? Of is de noodzaak nog niet zo hoog en zien we wel wat er gaat gebeuren?

De gemeente Deventer gaat op heel korte termijn (voorjaar 2020) aan de slag met de toekomstplannen en concrete acties voor het dorp Bathmen. Nu is er nog de kans om onze mening hierin sterk mee te laten tellen. Sterker nog, de gemeente heeft aangegeven dat er zeker dingen mogelijk zijn in de dorpen, maar dat het dorp dan wel zelf zal moeten nadenken over wat men precies wil. Daarom is het juist nu belangrijk dat we de zaken die wij als dorpelingen belangrijk vinden vast laten leggen in een nieuwe dorpsvisie.

In november is er op de Winterfair een eerste inventarisatie gehouden, dit door de mening van Bathmenaren op te halen over de toekomst van het dorp. Niet zonder resultaat, want hieruit zijn al mooie nieuwe inzichten verkregen. Deze inventarisatie is gedaan door de werkgroep ‘Bathmen 2035’. Deze werkgroep bestaat uit jongeren die het belangrijk vinden dat de mening van de jongeren telt en wordt meegenomen in de nieuwe dorpsvisie. Mede dankzij resultaten op de Winterfair, is dit initiatief inmiddels omarmd door de Belangen Vereniging Bathmen (BvB) die dit traject verder faciliteert en hierin de brug vormt tussen het dorp en de gemeente.

De volgende stap is een debatavond die plaatsvindt op 31 januari van 18.00 tot 21.00 uur in Cultuurhuus Braakhekke. Hier wordt middels een paneldebat met vertegenwoordigers van alle doelgroepen (denk hierbij aan: jongeren, ouderen, starters, doorstromers) gediscussieerd over thema’s die de toekomst van het dorp direct aangaan. Naast de personen die plaatsnemen in het panel, kunnen ook de mensen in de zaal op interactieve wijze deelnemen aan het debat. De gemeente Deventer heeft al aangegeven dat de burgemeester of wethouder hierbij persoonlijk aanwezig zal zijn. De bedoeling is dat de uitkomsten van dit debat worden overhandigd aan de gemeente Deventer als input voor de toekomstplannen en/of op zijn minst worden gebruikt als aanleiding voor verdiepingsonderzoeken die de gemeente op korte termijn zal gaan uitvoeren.

Via deze weg wil men iedereen die wil meepraten over de toekomst van Bathmen dan ook ten zeerste oproepen om aanwezig te zijn bij dit debat om zijn of haar mening te geven. Dit is de kans om Bathmen op korte termijn opnieuw op de kaart te zetten binnen de plannen van de gemeente Deventer. Ook zijn er nog enkele plekken beschikbaar om zitting te nemen in het paneldebat. Ben jij of ken jij iemand die geschikt is om jouw doelgroep te vertegenwoordigen in dit debat? Stuur dan snel een e-mail naar bathmen2035@gmail.com