Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uitnodiging:

derde meedenkavond toekomst van vervoer in Bathmen, Lettele en Okkenbroek

BATHMEN – Op 25 juni en 14 september zijn er ’s avonds brainstormsessies gehouden, waar provincie, gemeente en betrokken bewoners meningen en ideeën uitwisselden over de vraag hoe het (openbaar en collectief) vervoer in de toekomst eruit kan zien. Uitgangspunt is dat het openbaar vervoer zoals dat nu bestaat niet toekomst-vast is en hoe dan ook gaat veranderen. Een tweede uitgangspunt is dat er als gevolg van vergrijzing, digitalisering en nieuwe vervoersvormen er ook nieuwe behoeften ontstaan, zoals de e-fiets, die jongeren en ouderen in staat stelt zich langer zelfstandiger te blijven verplaatsen.In de septembersessie zijn twee speerpunten genoemd om nader uit te werken. Ten eerste, hoe functioneert de buurtbus over 5 of 10 jaar, waarbij nadrukkelijk wordt onderzocht hoe de vervoersdienst meer vraaggestuurd kan werken. Als tweede speerpunt uitzoeken of er (vrijwillige) vervoersdiensten ingesteld kunnen worden op plekken waar nu geen openbaar vervoer is, maar waar wel een behoefte gaat ontstaan als gevolg van de vergrijzing.

Anne Koot (Programmamanager Herijking Openbaar Vervoer, Provincie Overijssel) nodigt u uit om hier verder over mee te denken op 26 oktober 2015 om 19.30 uur in Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6a, Bathmen. Jong en oud, gebruikers en ook niet gebruikers; wanneer u denkt goede ideeën te hebben die gemeente en provincie kunnen helpen, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: mark.verhijde@gmail.com, met onderwerp: aanmelding 26 oktober.