Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uitnodiging jaarvergadering Stichting Oranjecommissie Bathmen

BATHMEN – Op maandag 19 november vindt de jaarvergadering plaats van de Stichting Oranjecommissie Bathmen. Tijdens deze vergadering zullen de secretaris, penningmeester en de kascommissie hun jaarverslag presenteren.De jaarvergadering vindt plaats in ’t Dijkhuis, Gorsselseweg 2, en begint om 20.00 uur.

Mocht u de agenda willen ontvangen en/of de notulen van de jaarvergadering 2017, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, dhr. Zoelman, via info@oranjecommissiebathmen.nl

De agenda zal ook gepubliceerd worden op de website en facebookpagina van de Oranjecommissie.