Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uitreiking cheques goede doelen door Wereldwinkel Bathmen


Bathmen – Wereldwinkel Bathmen schenkt regelmatig aan goede doelen welke passen bij haar doelstelling. Dankzij uw aankopen ontvingen ook dit jaar vier goede doelen weer een mooie donatie.
De Rob Foundation is vooral actief op lokaal niveau rondom Mukono Uganda. Via outreaches bezoeken zij dorpen en medische posten om voorlichting en goede medische zorg te geven aan de bevolking. Zij gebruiken de donatie voor de aanschaf van therapeutische voeding, voeding die doorlopend nodig is maar niet altijd beschikbaar, om ondervoeding bij kinderen te voorkomen.


De Bathmense/Deventer Stichting Kinderen van Uganda ondersteunt al ruim 25 jaar verschillende projecten in Uganda. Met name op agrarisch gebied, gezondheid en boomaanplant. Kansen bieden aan kinderen en jongvolwassenen in de plattelandsgebieden Kibinge. De donatie wordt ingezet voor de aanschaf van matrassen en lakens voor kinderen van de Misanvuschool waar 77 kinderen met een beperking ook slapen door de te grote afstand van hun woonplek.
Wereldwinkel Bathmen is inleverpunt voor uw (oude) gereedschap. Gered gereedschap houdt zich bezig met het opknappen van dit gereedschap. Ze makten gereedschapskistjes die naar de ontwikkelingslanden worden gebracht om jongeren de mogelijkheid te bieden een vak te leren op het gebied van o.a. timmeren, loodgieterswerk en metaalbewerking. Ook naaiateliers worden voorzien van opgeknapte naaimachines. Gered Gereedschap gebruikt de donatie voor de aanschaf van materialen die nodig zijn om dit oude gereedschap op te knappen.
De Mineke Foundation heeft een school in Monrovia, Liberia. Naast de school zijn er ook allerlei buitenschoolse activiteiten met name gericht op de ontwikkeling van de gehele woongemeenschap, bv. een womensclub waar vrouwen worden geleerd zelfstandig te worden mede door ze te ondersteunen met microkredieten. Alle activiteiten zijn er op gericht dat de mensen zelf activiteiten ontplooien waarbij iedereen maandelijks ook zelf een klein bedrag moet inleggen ondanks dat ze niets kunnen missen om zo de zelfstandigheid te bevorderen. Het is de bedoeling om van de donatie van de Wereldwinkel alle leerlingen van de school en in de directe woonomgeving met Kerst een leuk cadeautje te geven in de vorm van een rugzakje met allerlei schoolspullen en creativiteit/tekenspullen. Alvast een prachtige kerstgedachte!
Wereldwinkel Bathmen heeft geen winstoogmerk. Alle medewerkers werken belangeloos. Doel is een leefbaar inkomen, wereldwijd. Met uw aankopen in de Wereldwinkel Bathmen steunt u eerlijke handel.