Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uitslag fotoquiz Winterfair 2015

BATHMEN – De Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB) maakte tijdens de 10e Winterfair gebruik van de gelegenheid om zich als vereniging te presenteren.De bezoekers aan de OKB-stand werden uitgedaagd om aan de hand van foto’s een juiste combinatie te maken. Van een aantal gebeurtenissen of personen uit de ver achter ons liggende of nieuwe geschiedenis van Bathmen werden beelden getoond.

Na enig denkwerk en onderling overleg kwamen de meeste quizdeelnemers tot de juiste oplossing. Behalve de ‘eeuwige roem’ kan de prijswinnaar rekenen op een jaar lang gratis lidmaatschap van de OKB.

Die eer is – na loting – te beurt gevallen aan Minie Bieleman, Veenweg 2 in Bathmen.

Geheel in lijn van de doelstelling en activiteiten van de OKB vormt de tweejaarlijkse Winterfair inmiddels een traditie voor Bathmen en omgeving.