Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Unieke kans om geluidshinder aan te pakken

Bericht van de BVB

BATHMEN – Zoals u wellicht weet, zijn er vergevorderde plannen om de snelweg A1 tussen Beekbergen en Azelo te gaan verbreden tot twee maal drie rijstroken. Bij de huidige stand van zaken zullen de werkzaamheden begin 2018 een aanvang nemen. Het project zal dan in 2028 afgerond kunnen zijn.Voordat het zover is, is er nog een gering aantal momenten dat de omwonenden een kans hebben tot inspraak. Daarom heeft de BVB een werkgroep ingesteld ten einde de belangen van Bathmen en omstreken zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En waar nodig zal deze werkgroep zoveel mogelijk de bewoners van Bathmen er bij betrekken. Dat wij met die aanpak succes kunnen hebben is wel gebleken ten tijde van de discussies m.b.t. de spoorbogen. Dat is niet alleen bekend in Bathmen maar ook in Den Haag en bij Rijkswaterstaat.

Bij dit grote project maken de omwonenden zich onder meer zorgen om milieuaspecten. Te denken valt aan fijnstof en geluidshinder.

Helaas is het wettelijk zo dat Rijkswaterstaat alleen iets moet doen om het extra geluid, als gevolg van de verbreding, te bestrijden. Dat laat dus de huidige hinder aan geluid ongemoeid. Echter, de werkgroep is van mening, dat als je toch aan het werk bent, dat dit bij uitstek het moment zou zijn om ook de huidige hoeveelheid decibellen te reduceren. Daarbij komt dat het RIVM heeft gemeten langs de A1 en de werkelijke geluidshinder nu al groter is dan wat Rijkswaterstaat berekent.

We hebben inmiddels een voorzet gemaakt voor een mogelijke geluidswerende oplossing. Om aan gemeente, provincie en rijksoverheid te laten zien dat er veel mogelijk is. Om ze te laten zien dat zij hun huiswerk goed dienen te maken. Op onze website (www.bvbbathmen.nl) kunt u hierover meer lezen.

We houden u in de nabije toekomst op de hoogte en zijn bereikbaar voor vragen en suggesties via e-mail bvb@concepts.nl.