Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Update voortgang zonnepark “de Bathmense landen”

Door Jolanda en Erik Brilman

BATHMEN – Sinds oktober 2017 , zijn wij bezig om een zonnepark aan de Bathmense landen te realiseren. Daarbij zijn we door vele adviseurs, energiecoöperatie Noaber-Energie en overige instanties perfect ondersteund, waarvoor onze grote dank!! Wij willen u graag informeren over de verdere voortgang van dit project.

Na een periode van 2,5 jaar hebben we het vergunningstraject doorlopen en uiteindelijk op 1 mei 2020 is deze onherroepelijk geworden. Vanwege het feit dat dit voor de gemeente Deventer het eerste zonnepark was en er nog geen beleid hiervoor was vastgesteld, is hier veel uitzoekwerk en overleg aan vooraf gegaan. Uiteindelijk zijn we samen met de gemeente Deventer tot een heel mooi landschappelijk ingepast plan gekomen. De natuurinpassing zal bestaan uit meerdere poelen, waarbij de helft in verbinding komt te staan met de Spildijkswaterleiding. De groenaanplant komt hoofdzakelijk aan de oostzijde als ook gedeeltelijk aan de zuidzijde van het park. Tevens komt er aan de kant van de toegangsweg een uitkijkheuvel met informatie voorziening over het project, deze is vrij toegankelijk voor belangstellenden. Uit veiligheidsoverweging zal het terrein niet vrij toegankelijk zijn. De enigen die vrije toegang hebben zijn de schapen, zij gaan er voor zorgen dat de zonneweide met veel biodiversiteit en extensieve grassen kort gehouden wordt door middel van begrazing, op deze manier heeft het park ook nog een mooie landbouwbestemming.

SDE beschikking
Nadat wij in maart 2020 de voorlopige vergunning verleend hebben gekregen, konden wij de benodigde SDE subsidie aanvragen, deze is 26 juni 2020 aan ons verleend. Dit is overigens geen subsidie die je gelijk ontvangt, je moet dit meer zien als een minimale garantieprijs voor je opgewekte stroom. Op deze basis kun je een zonnepark gefinancierd krijgen bij grote financiële instellingen, dus echt wel nodig om een dergelijk project rond te krijgen.

Er zullen in totaal zo’n 41.000 panelen worden geplaatst. Aanvankelijk gingen wij uit van een opwekinstallatie van 14 megawatt, maar door gebruik te maken van de huidige modernste technieken, kunnen we dit opwaarderen naar 18 megawatt (stroom voor +/- 5000 huishoudens). Op dit moment is er onlangs hiervoor extra SDE subsidie aangevraagd, de extra leveringscapaciteit bij Enexis is inmiddels geregeld.

Het stappenplan
Sinds we zowel de onherroepelijke vergunning, de SDE beschikking en de stroomaansluiting hebben geregeld, zitten we nu in de aanbestedingsfase. Wij hopen dat wij, (na een periode van 5 maanden) binnen enkele weken met de financiële aanbesteding met een partij rond komen. Vervolgens zal de fysieke aanbesteding volgen. Dit proces zal naar verwachting ook enkele maanden duren. We gaan uit dat we voor de zomer hier uit gaan komen. Het streven is dat we in augustus van dit jaar kunnen starten met de bouw, om vervolgens na realisatie en oplevering in het 1e kwartaal van 2022, de eerste stroom kunnen leveren.

Aansluiting
De aansluiting van Enexis hebben we in de zomer 2019 aangevraagd, omdat een aansluiting voor een project als deze cruciaal is, hebben wij in december 2019 deze aansluiting al gereserveerd en aanbetaald. De doorlooptijd van een dergelijke aansluiting ligt op dit moment op 2 jaar, dat betekend dat naar verwachting aan het eind van dit jaar de aansluiting aan de Bathmense landen gereed is. De werkzaamheden voor de aanleg van deze kabel van 8 km, (naar hoogspanningsstation Bergweide in Deventer) zal naar verwachting deze zomer aanvangen.

Crowdfunding/participatie/obligaties
De verwachting is dat wij het participatie platform van het park na oplevering gaan inzetten. Welke voorwaarden hier aan komen te hangen is op het moment van dit schrijven nog niet exact bekend. Zoals het er nu voor staat, zal dit binnen nu en een jaar aan de orde komen. Mocht u hiervan op de hoogte gehouden willen worden, geef dat dan even aan ons door.

Gezamenlijke inkoop
zonnepanelen
Tevens zijn wij voor onze bedrijfsdaken aan de Steginksweg aan het onderzoeken, of het mogelijk interessant kan zijn om grootschalig de zonnepanelen gezamenlijk met het park in te kopen, heeft u hierin ook interesse, geef dit dan even aan ons door. Er komen hierbij dan wel verschillende aspecten aan de orde, zoals garantie, wie gaat ze monteren enz. die we moeten eerst onderzoeken. Wij kunnen hierin dus niets beloven, maar zullen zeker de mogelijkheden voor u gaan bekijken.

Al met al een heel proces waarbij een jaren lange voorbereiding aan vooraf is gegaan. Wij hopen dat we zeer binnenkort de omgeving van de lokale groene stroom kunnen voorzien. Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben of uw wilt graag de ontwerpen zien, raadpleeg dan de volgende sites www.noaber-energie.nl of www.brilmanbathmen.nl, u kunt ons natuurlijk ook altijd persoonlijk berichten, wij staan u graag te woord.

06-23784700
brilmanbathmen@gmail.com
www.brilmanbathmen.nl.