Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Update zonnepark de Bathmense Landen

Door Jolanda en Erik Brilman

BATHMEN – Het is alweer enige tijd geleden, dat wij een update hebben gegeven over de voortgang van het Zonnepark de Bathmense Landen, dus een mooi moment om met dit schrijven wat over de huidige ontwikkeling te vertellen.

Te beginnen met het goede nieuws dat door gebruik van nieuwe technologie en kennis van de huidige tijd, het ontwerp van het park verder geoptimaliseerd is waardoor binnen de bestaande kaders de capaciteit van het park opgewaardeerd is van 14 MW naar 18 MW (5000 huishoudens). Daaropvolgend is ook een extra benodigde SDE ++ beschikking van 4 MW aangevraagd, deze hebben wij afgelopen juli ook beschikt gekregen.

Sinds dit voorjaar is Klimaatfonds Nederland bij het project betrokken als ervaren lange termijn partner. Voor de uiteindelijke financiering, bouw en lange termijn exploitatie van het zonnepark is gekozen om dit samen met een betrokken Nederlandse partij te doen die niet alleen zorg kan dragen voor een groot deel van het risico dragend vermogen, maar ook haar ervaring kan meebrengen ten gunste van het zonnepark, waarbij in het partnerschap de lokale betrokkenheid en belangen in het oog worden gehouden.

Afgelopen maanden zijn diverse veldonderzoeken uitgevoerd, o.a.: schone grond, EMC en explosieven onderzoek, gelukkig met niet noemenswaardige vondsten.
Op dit moment zijn alle noodzakelijke voorbereidingen afgehandeld en kan er dus overgegaan worden tot realisatie. Een mooi moment was begin oktober j.l., toen het eindelijk zover was dat er fysiek gewerkt kon gaan worden aan de uitvoering van het project. Deze eer was aan Enexis, die met aan aantal gestuurde boringen aan het kabeltracé is begonnen. Inmiddels zijn de meeste gestuurde boringen: o.a. onder de Schipbeek en A1 voltooid. Op dit moment wordt in de buurt van het hoogspanningsstation Bergweide in Deventer hard gewerkt om de twee kabels richting het zonnepark de Bathmense Landen te krijgen.
Er zal de komende tijd enigszins wat verkeershinder kunnen ontstaan nabij Hoekmansweg, Woertmansweg en Deventerweg waarvoor van onze kant excuses. Binnenkort zal vanaf kruising Spitdijk-Woertmansweg-Deventerweg de laatste eindboring van het ruim 8 km lange tracé (onder het spoor door) binnenkort uitgevoerd gaan worden.
Begin volgend jaar zal het gehele tracé gereed zijn en door Enexis opgeleverd gaan worden.

Inmiddels is er ook een akkoord bereikt met een aannemer die in Q1 2022 zal gaan aanvangen met de bouw van het zonnepark. Dit proces zal naar verwachting vier tot zes maanden in beslag nemen. Na realisatie zullen voor geïnteresseerden participaties uit worden gegeven, informatie hierover volgt op korte termijn.

Voor eventuele vragen kunt u ons bereiken op: 06-23784700.