Vake be’j te bange…

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Koning Willem Alexander en koningin Máxima brachten vorige week een staatsbezoek aan de staat Vaticaanstad en de Paus. Daar was een goede reden voor. Kerken zijn er overal ter wereld en zij weten vaak de allerarmsten te bereiken. Iets waar overheden dikwijls niet in slagen of willen slagen. Diaconie en caritas zijn bij christenen ingebakken. Máxima is, met haar inspanningen om armoede te bestrijden door middel van microfinanciering, bij de kerk dan ook op het juiste adres. Daar gaat vast iets moois opbloeien voor mensen die het heel hard nodig hebben!De RK kerk in Lettele heeft in de persoon van pater Jan Brinkhof ook iemand die de allerarmsten weet te bereiken. Hij doet zijn werk in Lima, Peru, samen met de lokale bevolking. Zijn werk gaat met angst en onzekerheid gepaard, want corruptie en criminaliteit zijn aan de orde van de dag. Vorige week zondag werd tijdens een oecumenische openluchtdienst een brief van pater Jan voorgelezen. Hij schrijft: “Er waren enkele momenten in mijn leven van extreme angst en onzekerheid. In 1973 werd ik gevangen genomen tijdens een coup in Chili. Overal werd geschoten, er vielen doden en ik werd bewaakt door een paar jonge soldaten met wapens….. Toen had ik angst, maar dacht ook, ik werk voor de armen en moet ik door gaan…het is in Gods hand. Gelukkig mocht ik blijven en werk nu alweer 36 jaar in Peru. Het geloof geeft me kracht, moed en doorzettingsvermogen en trouw. Een andere ervaring is dat ze me tot pastoor benoemden voor een grote parochie en ik wilde géén pastoor zijn, omdat ik me daar niet voor geschikt achtte. Ik wilde geheel vrij zijn, o.a. projecten starten. Met angst begon ik aan alle verantwoordelijkheid en nu ben ik alweer 30 jaar pastoor en doe er projecten bij in het kader van vorming en eetplaatsen. Veel werk doen de pastorale werkers en dat geeft mij tijd voor sociale en culturele activiteiten. Mijn geloof geeft me vertrouwen. Zeker tijdens de eerste overval in mijn leven, het was in mijn huis. Ze bonden me vast in bed en een jongen met een wapen bewaakte me drie en een half uur. Hij had schuim op zijn lippen, dus had drugs genomen. Dat waren angstige uren maar ik vertrouwde op de bescherming van God’… Volgend jaar wordt pater Jan 80 jaar. Ondanks dat hij vake bange is, gaat hij door met zijn werk in Lima. Hij voelt zich er thuis, wil er zijn voor de allerarmsten. De collecte die tijdens de openluchtdienst werd gehouden bracht 427 euro op. Wat een waardering voor het werk van pater Jan en zijn team!