Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vaste Kamercommissie VWS en Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleegzorg bezoekt maandag 26 november ’t Dijkhuis

Woon-, zorg- en dienstencentrum kwam positief uit de bus bij pilot verantwoorde personeelssamenstelling

BATHMEN – In de laatste jaren is er veel gesproken over ‘werken in de zorg’. Het gesprek ging over de kwaliteit van zorgmedewerkers en over het aantal medewerkers dat inzetbaar is. Op beide fronten kan het een en ander verbeterd worden. Dat geldt ook voor de personeelssamenstelling in de ouderenzorg. We zijn er allemaal van overtuigd dat onze opa’s, oma’s en ouders een mooie oude dag verdienen. Ook als ze in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen en zorg nodig hebben. Zorg die rekening houdt met de wensen van de bewoners en waar tijd en aandacht voor hen is, daar draait het om. Om dit te realiseren, heeft Het Zorginstituut in 2017 diverse pilots en ontwikkelopdrachten opgezet. ’t Dijkhuis heeft aan een van die pilots meegedaan en is positief uit de bus gekomen. Zo positief dat de vaste Kamercommissie VWS en de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleegzorg maandag 26 november het huis bezoekt en met bewoners en medewerkers in gesprek gaat.

Pilots voor op vraag afgestemde zorg

Het Zorginstituut is samen met de sector hard aan het werk om er voor te zorgen dat de zorg persoonsgerichter en professioneler wordt en op een hoger kwaliteitsniveau komt. Er zijn met zo’n 40 teams diverse pilots door heel Nederland georganiseerd. ’t Dijkhuis heeft hier ook aan deelgenomen. ,,Het doel van deze pilots was om samen te onderzoeken hoe je je team zo kunt samenstellen dat je zorg kunt bieden die aansluit bij de vraag en behoeften van de bewoners”, licht Jackie van Beek, directeur ’t Dijkhuis toe. ,,Het resultaat is een op de zorgvraag afgestemde personeelssamenstelling met ruimte voor professionele normen en waarden. Zo creëer je met elkaar een veilige en prettige woonomgeving. En dat past precies bij de filosofie van ’t Dijkhuis”, zegt Jackie.

 

Bezoek Vaste Kamercommissie VWS

Maandag 26 november bezoekt de vaste Kamercommissie ’t Dijkhuis. Dit naar aanleiding van de resultaten die ’t Dijkhuis in de pilot heeft laten zien. ,,Een geweldige blijk van waardering”, zegt Jackie. ,,We hebben met elkaar hard gewerkt om zo goed mogelijk invulling te geven aan onze filosofie: een ‘thuis’ creëren voor onze bewoners. We luisteren naar hun wensen, vullen die zo veel mogelijk in en we doen wat passend, nuttig en nodig is. We nemen de tijd voor hen. Er is in ons huis nog tijd voor een gezellig praatje of voor een grap en een grol. Dat waarderen de bewoners en het maakt het werk ook een stuk leuker!“

 

Toolbox voor teams

De teams hebben zich tijdens de pilot ingezet voor een zo goed mogelijk resultaat. ’t Dijkhuis heeft meegeholpen om praktisch bruikbare instrumenten op te leveren die het gesprek over verantwoorde personeelssamenstelling (blijven) ondersteunen of stimuleren. Het resultaat is een relevante en bruikbare handreiking, een toolbox voor teams om in gesprek te gaan over hun teamsamenstelling, afgestemd op de bewonersvraag, en een overzicht dat zorginstellingen informatie verschaft over hun eigen (verantwoorde!) personeelssamenstelling. ,,Aanstaande maandag vertellen we de commissieleden hoe wij vorm hebben gegeven aan de pilot, de zorg in ons huis organiseren en laten we zien hoe we dagelijks werken aan een thuis voor onze bewoners. Ik kijk er enorm naar uit en ben er heel trots op dat we de kans krijgen om te laten zien dat het werkt!”