Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Veel muziek tijdens Herdertjestocht

Groepsfoto Herdertjestocht 2019. (Foto: Otto Westra.)

BATHMEN – Op zaterdag 21 december werd de Herdertjestocht in Bathmen gehouden. De Herdertjestocht is voor de zesde keer georganiseerd door de Stichting Bathmen Promotie, de Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek en Boerendansgroep ‘Battumse Venne’.De start van de tocht was dit jaar bij Cultuurhuus Braakhekke. De wandelaars werden begroet met zang van Close Company. De kinderen, ouders en grootouders keken kerstfilmpjes en zongen kerstliedjes, waarna de wandeltocht in kleine groepjes langs de kersttaferelen van start ging. De deelnemers werden op weg gestuurd door de soldaten.

De wandelaars brachten eerst een bezoek aan de herders in het veld. Bij de herders werden ze toegezongen door engel Maaike Boksebeld die op een hoogwerker verscheen.

Het gemeentehuis van Bethlehem hield zitting in ’t Dijkhuis waar gemeenteambtenaar Petra Bakhuizen van Bibliotheek Bathmen samen met bewoners van ’t Dijkhuis stempels uitdeelden aan de kinderen onder begeleidende klanken van een ensemble van muziekvereniging Orpheus.

Vervolgens ging de wandeling verder en kwamen de deelnemers de koningen (leden van de Dorpskerk) tegen en ronddolende herders (Vrouwen van Nu). De klanken van een gelegenheidskoperensemble schalden vanaf het balkon van Boode over de Brink.

De deelnemers staken de Brink over naar de herberg (de ijsbaan van carnavalsvereniging de Battumse Pompers), waar geen plaats was voor Jozef en Maria en deelnemers van de tocht. De herberg was vol!

Jozef en Maria met het kindje Jezus. (Foto: Gerdien Bos-Flierman.

Tot slot kwamen de wandelaars achter de Dorpskerk bij de stal waar het kindje Jezus is geboren. Jozef en Maria (Tineke Vreeman en Martijn Besaris) met baby Jezus (Mick) stuurden de kinderen met (groot)ouders naar de ster in de kerk waar ze muzikaal werden ontvangen door Tirza Bruggeman, Ties Kram en Roy Schepenboer. Voor alle deelnemers aan de Bathmense Herdertjestocht was er beschuit met muisjes in de kerk om de geboorte van het kindje Jezus te vieren.

Dankzij de hulp en samenwerking van alle vrijwilligers, verenigingen en bedrijven die belangeloos hun medewerking verleenden, kan de organisatie met ongeveer 700 deelnemers terugkijken op een zeer een geslaagd evenement.