Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Veertigste editie klootschieten in Bathmen

BATHMEN – Tijdens Koningsdag verzorgt Cultuurhuus Braakhekke opnieuw het klootschieten, in samenwerking met de Stichting Oranjecommissie Bathmen.Er kunnen maximaal 70 teams van vijf personen deelnemen met als voornaamste inzet de Bathmense Klootschietwisselbeker. Dit jaar zal de 40e editie plaatsvinden van het klootschieten.

Inschrijfformulieren zijn inmiddels verspreid onder de teamcaptains die vorig jaar deelnamen. Teams die nog deel willen nemen kunnen zich aanmelden bij Henk Oplaat, Oude Holterdijk 8 te Bathmen.

Ieder team moet bestaan uit vijf personen die ouder moeten zijn dan 16 jaar. Bij opgave dienen alle namen en adressen vermeld te worden. Gelijktijdig met de inschrijving moeten de kosten ad. € 10,00 per team worden voldaan.

De inschrijving stopt zodra het maximum van 70 teams is bereikt.

Voor vragen over het klootschieten c.q. inschrijven kunt u terecht bij Henk Oplaat, tel. 0570-541260.