Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Verbouw Medisch Centrum Bathmen gestart

Verbouw Medisch Centrum

BATHMEN – Vorige week is een start gemaakt met de verbouw van het Medisch Centrum Bathmen. Elf jaar na de bouw ondergaat het een metamorfose. Alle drie de huisartspraktijken zullen zich aan de Looweg gaan vestigen. Hierdoor ontstaat er een intensievere samenwerking tussen de huisartsen en kan er beter ingespeeld worden op de veranderingen in de zorg.

Na de verbouwing huisvest het Medisch Centrum ook thuiszorgorganisatie Carinova, Mediq Apotheek Bathmen, Diëtisten, Jeugdgezondheidsteam (Consultatiebureau), MindFit en Podotherapie Segerink. Er blijft zelfs nog ruimte over voor andere geïnteresseerde eerstelijns hulpverleners.

 

Veranderingen

De veranderingen aan het gebouw zijn ingrijpend. Het complete deel van Carinova en praktijk Meima – Pahlplatz en de oude dierenartspraktijk (direct vooraan) worden verbouwd, aldus bouwcoördinator Ruud Pahlplatz, eigenaar van Plan 40 Bouwadvies- en tekenbureau. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. “Vanwege kostenbeheersing hebben we ervoor gekozen om de praktijk van Meima – Pahlplatz op dezelfde plaats te laten. We hebben nog overwogen om de praktijk tijdelijk,buiten, in grote keten onder te brengen. Maar deze optie bleek naast praktische nadelen ook erg kostbaar. Vooral de patiënten zouden hierdoor veel hinder ondervinden. Daarom hebben we, samen met aannemer Kerkdijk – van Welbergen BV, gekozen om de verbouwing in twee fases aan te pakken.”

In de eerste fase zal de voorkant van het pand verbouwd worden. Deze fase zal medio oktober worden afgesloten. Huisartspraktijk Meima verhuist dan naar deze nieuwe ruimte. Daarna zal de tweede fase beginnen, de verbouwing van de huidige huisartsenpraktijk. De verwachting is dat deze medio december kan worden afgerond. Het Jeugdgezondheidsteam en de GGD hebben nu een tijdelijk onderkomen bij Kinderopvang Bathmen aan de Spoorstraat 9.

 

Hoe gaat het er uitzien?

De huidige ingang blijft de hoofdingang. Daarnaast komt nog een tweede ingang aan de achterzijde. Direct bij binnenkomst zal een balie worden gerealiseerd. Baliemedewerkers zullen de bezoekers doorverwijzen naar één van de zorgaanbieders en waar nodig vragen beantwoorden. Elke zorgaanbieder behoudt haar eigen identiteit. In de linkerzijde (bij binnenkomst hoofdingang) van het Medisch Centrum zullen de drie huisartsenpraktijken zijn gevestigd. De rechterzijde zal, net zoals het nu is, het domein zijn van de Mediq Apotheek.

In het gebouw wordt meer licht gecreëerd door glazen wanden en lichtkoepels te plaatsen. Ook zullen er diverse maatregelen worden getroffen om het gebouw energiezuiniger te maken. Om deze reden is er een zogenaamde bouwfysicus ingezet, waardoor energiezuinig en verantwoord kan worden verbouwd. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van licht en warmte. Op die manier blijft de klimaatbeheersing op peil. Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor het uitbreiden van parkeerplaatsen.

 

Overlast

De verbouwing zal natuurlijk voor enige overlast zorgen. “Maar we proberen het zoveel mogelijk in goede banen te leiden”, aldus Ruud Pahplatz. “We houden natuurlijk rekening met de zorgaanbieders die in het gebouw gevestigd blijven, totdat alles klaar is. Zo hebben we enkele noodvoorzieningen getroffen. We hebben geluidsdichte schermen en stofschermen neergezet, zodat er niet te veel geluidsoverlast ontstaat en zo min mogelijk stof in de gebruikte ruimtes terecht komt. Daarnaast hebben we de bouwcontainers achter het gebouw geplaatst, waardoor dit niet ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen.”

“Voor ons als huisartsenpraktijk is de bouwveiligheid het belangrijkst. De bouwwerkzaamheden mogen natuurlijk geen gevaar vormen voor onze patiënten. We willen ons in ieder geval excuseren voor de overlast en proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken”, aldus huisarts Kristel Pahlplatz – van Wegen.

 

Samenwerking

Plan 40 bouwkundig advies- en tekenbureau is belast met de bouwcoördinatie van dit project. In overleg met de huisartsen heeft plan 40 gekozen deze klus met aannemer Kerkdijk – van Welbergen BV, aannemer uit Bathmen, uit te voeren. Wij hebben aannemer Kerkdijk – van Welbergen B.V. voor dit project gevraagd, want zij hebben het pand elf jaar geleden gebouwd. Met hun kennis van het gebouw, zijn de lijntjes korter en kan men anticiperen op eventuele veranderingen. Als bouwcoördinator probeer ik de huisartsen zoveel mogelijk te ontzorgen. Zij hebben het immers als druk genoeg met de dagelijkse praktijkvoering; ik ben er om de bouw op rolletjes te laten lopen, de kosten te bewaken en de voortgang te monitoren. Samen met Jan Kerkdijk en zijn team van vakmensen heb ik er alle vertrouwen in dat we een schitterende plek gaan creëren, aldus Ruud Pahlplatz.