Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Verbreding A1 akkoord, geluidsoverlast NEE

Schrijf een zienswijze!

BATHMEN – Kom naar zienswijze café in Cultuurhuus Braakhekke en onderteken of schrijf een brief naar ministerie. U kunt nog terecht op 2 en 3 augustus van 18.00 tot 20.00 uur en op 5 augustus van 10.00 – 15.00 uur. De brieven liggen ook ter ondertekening bij het Infopunt, dagelijks van 10.00 – 16.00 uur.

Laat uw stem horen! De geluidswerende maatregelen zijn nog niet definitief!

De gemeente en provincie zijn in beweging, maar er is nog niet genoeg geld beschikbaar. Daarnaast stond onlangs in de Stentor dat er slechts een voorziening komt langs de kern van Bathmen. Jammer, hierdoor worden vele bewoners van Bathmen en Loo bij voorbaat uitgesloten van geluidsbescherming. Veel inwoners van Bathmen en Loo ervaren het toenemende verkeersgeluid als overlast.

In de officiële stukken staat dat de weggebruiker het mooie landschap van Overijssel moet kunnen ervaren. Helaas ervaren aanwonenden, Bathmenaren, 24 uur per dag overlast door geluid. Gesprekken in het Zienswijzecafé maken dat duidelijk: “Ik slaap ’s nachts met de ramen dicht”, “En wat dacht je van fijnstof, mijn vensterbanken zijn zwart!” ‘

“Denken ze ook aan Loo? Wij hebben veel last van het lawaai”, “Chauffeurs moeten hun ogen op de weg houden. Zichtlijnen en genieten van het landschap is niet van deze tijd, gaan we niet voor veiligheid?”

Bathmen is vóór verbreding van de A1, maar verwacht van de overheid ook dat ze haar burgers beschermd tegen overlast. De Belangenvereniging Bathmen heeft weer veel brieven voor u voorbereid. Daarom nogmaals deze oproep: kom naar Cultuurhuus Braakhekke en schrijf een brief naar de minister.