Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Verbreding A1 geeft overlast voor omwonenden

Schrijf een brief aan de minister van I&M

BATHMEN – De Belangenvereniging Bathmen nodigt alle Bathmenaren en andere belanghebbenden uit voor het schrijven van een zienswijze. Dit kan in Cultuurhuus Braakhekke aan de Schoolstraat in Bathmen.

Het Zienswijzecafé is geopend op donderdag 20 en vrijdag 21 juli van 18.00-20.00 uur, op zaterdag 22 juli van 10.00 – 15.00 uur. En op woensdag 2 en donderdag 3 augustus van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag 5 augustus van 10.00 – 15.00 uur.

Bathmen zal, ondanks de vakantieperiode, weer massaal van zich laten horen. Immers veel inwoners van Bathmen ervaren overlast van het steeds toenemende verkeersgeluid. Het systeem is eenvoudig. Een brief schrijven kost slechts 5 minuten tijd en is kosteloos. Alle documenten staan online. Zie www.platformparticipatie.nl

Een groep deskundigen heeft alle documenten doorgespit. Daaruit zijn argumenten opgesteld die gaan over: minder geluid, fijnstof, overlast van parkeerplaatsen die toch open moeten blijven, nut en noodzaak van ecoducten, enz.

In 2016 is de Gouden Decibel Award toegekend aan het innovatieve ontwerp voor geluidsbescherming langs de A1 ter hoogte van Bathmen. Dat kost natuurlijk geld. Geld dat beschikbaar gesteld moet worden door gemeente Deventer, provincie Overijssel en de rijksoverheid. Inmiddels hebben gemeente en provincie een kleine stap voorwaarts gemaakt. Nu de rijksoverheid nog. Als burger heeft u tot 10 augustus de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Daarna niet meer. Geen brief geschreven, dan ook geen stem meer in het vervolgtraject.

Dus: betrokken burger: laat van u horen. schrijf een brief met argumenten naar de minister.

Kom naar het Zienswijzecafé!