Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Verbreding A1: de zienswijze periode komt er (weer) aan

Bericht van de BVB

BATHMEN – Nadat de gemeenteraad in Deventer een motie heeft aangenomen om € 700.000,- op te nemen in de gemeentelijke begroting, kon ook de provincie Overijssel niet achter blijven en heeft eenzelfde bedrag toegezegd. Inmiddels heeft de gemeente Deventer een projectleider aangesteld. Hiermee heeft het project ‘geluidbescherming A1’ een formele projectstatus en is de gemeente Deventer trekker en aanspreekpunt.Echter met 1,4 miljoen euro zijn we er niet. Er is meer dan het dubbele nodig om Bathmen afdoende geluidbescherming te geven. Inmiddels heeft RWS bekend gemaakt wanneer de inloopavonden zijn. U kunt in gesprek met de ambtenaren tijdens de inloopavonden van 19.00 tot 21.00 uur op 29 juni en 31 juli in ‘t Hof van Colmschate.

 

De BVB is drukdoende om ook de overheid er van te overtuigen dat een toenemende economie, met veel meer verkeer over de A1, niet ten koste mag gaan van de bewoners langs A1. Landsbelang faciliteren is één, maar daarmee heeft de overheid ook de taak om haar bewoners te beschermen tegen overlast van te veel decibellen. Het RIVM meet structureel 2 dB meer geluid dan de rekenmethode van RWS!! (bron RIVM Geluidsmonitor 2015).

 

Oproep voor heel Bathmen

De verbreding van de A1 loopt langs een vast traject van plannen maken, vormgeven, inspraak en vaststellen tot aanbesteding en uitvoering. Een belangrijke stap in dat lange proces van formele goedkeuring is de Milieu Effect Rapportage (MER) en het Ontwerp Traject Besluit (OTB) Deze worden binnenkort openbaar gemaakt en dan hebben wij, de burgers, zo ongeveer de laatste kans om inspraak te hebben. Op 23 juni heeft in de Staatscourant gestaan dat minister Schulz Van Haegen het ‘ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit A1 Apeldoorn – Azelo hebben getekend. Wij mogen vanaf 30 juni tot 6 weken daarna een zienswijze indienen. Daarin kunnen we onze bezwaren, aanbevelingen en opmerkingen kenbaar maken in de hoop dat daarmee nog rekening gehouden zal worden. In ieder geval om de Rijksoverheid te laten horen dat vele Battummers moe zijn van het verkeerslawaai.

De BVB wil het indienen van zienswijzen faciliteren door het organiseren van een Zienswijze Café. Dat zal zoals het er nu naar uitziet rond half augustus georganiseerd worden. Ten tijde van de MER Spoorbogen hebben we daar zeer goede ervaringen mee opgedaan. Zo resulteerde dat in ongeveer 1400 zienswijzen

 

Voor die zienswijzen vraagt de BVB om Uw hulp. Op diverse manieren kunt U een bijdrage leveren.

 

1. Bathmen herbergt veel kennis en ervaring op velerlei gebied. Dat willen wij benutten bij het formuleren van zienswijzen. De MER/OTB betreft een veelheid aan aspecten. Geluid is een heel belangrijke, maar ook duurzaamheid, fauna, flora, veiligheid, landschapsarchitectuur, regelgeving, financiën, zijn facetten die aan de orde komen. Mocht u op enig terrein uw bijdrage willen leveren, dan horen wij graag van u.

2. Ten einde veel brieven te kunnen genereren in het Zienswijze Café, is er behoefte aan laptops en printers. Mocht u dergelijke apparaten enige dagen willen uitlenen ten bate van Bathmen, dan horen wij heel graag van u.

3. Er is behoefte aan vrijwilligers die bij het Zienswijze Café kunnen assisteren. Graag horen wij van u.

 

Bathmen zal zijn stem (weer) laten horen en we hopen op u te mogen rekenen.

 

Wilt u op welke manier dan ook meehelpen, neem dan contact op met uw Belangenvereniging via bvb@concepts.nl

Wilt u donateur worden? Ook dat kan via bvb@concepts.nl

Stapje voor stapje recht op het doel af.