Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Verslag Jubileumvergadering BVB op 17 februari 2015

Verslag Jubileumvergadering

BATHMEN – De zaal was goed gevuld. De vergadering begon met de gebruikelijke onderwerpen. Het jaarverslag, zowel secretarieel als financieel. De kascontrolecommissie stelde voor de penningmeester décharge te verlenen. Ook werd aan de zaal gevraagd het hele bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid. Met groot applaus stemde de zaal in. De jaarverslagen kunt u vinden op de site: www.bvbbathmen.nl

Bestuur stelt voor om de contributie te verhogen naar € 5,- per jaar. Reden is dat, zoals getoond, de financiële ruimte erg, erg krap is. Zeker wanneer er grote bijeenkomsten gehouden worden. Gelukkig kon dankzij giften de boekhouding op orde gehouden worden.

De zaal stemde in met de contributieverhoging. Voor leden geldt dat de contributie medio maart geïnd gaat worden.

Vervolgens werd afscheid genomen van vier bestuursleden en werden twee nieuwe bestuursleden verwelkomd, namelijk de heren Lambertus Kracht en Eelco Nikkels.

Inmiddels heeft ode actiesite een update ondergaan: www.geengoederenspoorbathmen.nl Voor alle actuele zaken omtrent de ontwikkelingen over het goederenspoor.

In de pauze werd het glas geheven op 10 jaar Belangenvereniging Bathmen. Een platform voor zaken die heel Bathmen aan gaan. Dankzij een gift van Wij Deventer kon iedereen een consumptie aangeboden worden. Alle aanwezigen, inclusief burgemeester Heidema en oud-burgemeester Van Lidth de Jeude bevestigden dat de Belangenvereniging Bathmen een waardevolle toevoeging voor de Bathmense gemeenschap is. Een serieuze gesprekspartner voor de gemeente en grote overheid.

Na de pauze vertelden de heren Heidema en Van Lidth de Jeude over het proces van de samenvoeging van gemeente Bathmen met gemeente Deventer. Een boeiend tweegesprek over toeval, tijd, Gorssel wel, of Holten of toch niet, of toch samen met Deventer. De verdeeldheid van Bathmen, Holten die graag naar Twente keek, Diepenveen die zich niet wilde delen. Over de enquête die gehouden werd: voor of tegen samenvoeging met Lochem. Het besluit van de Tweede Kamer om Bathmen bij Deventer te voegen: er bleef immers niets anders over. Het werd een geanimeerd gesprek. Bestuur en alle aanwezigen kijken terug op een geslaagde jubileumvergadering.

 

Actuele zaken

Hoe ziet de toekomst eruit: actueel is de verbreding van de A1. Op zich een goede zaak, maar wat betekent dat voor de leefbaarheid van Bathmen?

Ook het voornemen van St. IJssellandschap om op het landgoed ’t Hemeltje een bosbegraafplaats te realiseren houden de gemoederen bezig.

Ook de ontwikkelingen omtrent het goederenvervoer per spoor blijven de aandacht van BVB houden.

U kunt hun werk steunen door lid te worden: stuur een mail naar bvb@concepts.nl .Zij houden u dan op de hoogte gehouden van diverse ontwikkelingen.