Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Voorjaarsexpositie

‘Vrede & Vrijheid’

BATHMEN – Begin mei staan we elk jaar een ogenblik stil bij allen, die met de prijs van hun leven voor onze vrijheid hebben betaald. Het is goed dat wij deze traditie hoog in ere houden.In het kader van deze herdenkingen zal er dit jaar door de Oudheidkundige Kring een kleine expositie in de Bathmense Dorpskerk worden ingericht. Deze expositie zal in het teken staan van Vrede en Vrijheid.

Deze expositie in de monumentale Dorpskerk beoogt de bezoeker te laten kennismaken met het dagelijkse leven gedurende de bezettingsperiode 1940-1945. We leven in een tijd dat de politieke ontwikkelingen volop in beweging zijn. In de loop van de tijden is echter wel duidelijk geworden dat vrijheid een groot goed is. Laten wij blijven inzien dat het de moeite waard is om ons hiervoor in te zetten.

Deze expositie is geopend op de avond van 4 mei en op de zaterdagen 6,13 en 20 mei van 10.30 – 15.00 uur. Hiernaast is deze expositie geopend op Hemelvaartsdag (25 mei), tot 17.00 uur.