Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Voortgang zonnepark de Bathmense landen

BATHMEN – Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat er een informatiebijeenkomst werd gehouden in Cultuurhuus Braakhekke.Ondertussen heeft men zeker niet stil gezeten. Heel veel bedrijven en instanties werden de laatste twee jaar samen met ‘C.C.S. energie en advies’ benaderd om tot een goed plan te komen. Ook de informatie die uit dit infomoment van vorig jaar werd verzameld, is zoveel mogelijk in het plan ingepast.

Enkele punten van aandacht waren dat zowel aan de oost- als de zuidzijde (langs de spoorlijn) begroeiing zal worden aangebracht. Op deze manier zal het park vanaf de Koekendijk en vanaf de Deventerweg niet opzichtig zijn. De ingepaste uitkijkheuvel bij de toegangsweg van de Bathmense landen (zuidoost zijde) zal met een beperkte hoogte worden aangelegd.

 

Inpassing

Er zal van de 16 hectare 5 hectare natuur ingepast gaan worden; deze bestaat uit laagtes, poelen en ruige begroeiing. De overige 11 hectares zullen de zonnepanelen in een zuid opstelling geplaatst worden. Het gehele park zal onder andere door middel van een schaapskudde zoveel mogelijk worden beheerst. De ruim 40.000 panelen die opgesteld zullen worden, zijn goed voor 12 megawatt stroom opwek. Hiermee zal men bijna 3500 huishoudens van stroom kunnen voorzien.

 

Aansluiting reservering noodzakelijk!

De aansluiting van het park zal aan de Koekendijk in Bathmen plaatsvinden. Men heeft de garantie dat men over een 6 mw aansluiting kan beschikken; met de overige 6 mw is men samen met de netbeheerder mogelijkheden aan het onderzoeken. Het elektriciteitsnet is namelijk door een aantal grote initiatieven buiten de gemeente Deventer inmiddels gereserveerd. Wanneer men nog mee wil doen, zullen er op korte termijn knopen doorgehakt moeten worden. Voor de initiatiefnemers zitten hier behoorlijke financiële consequenties en risico’s aan, maar die zijn in dit stadium noodzakelijk.

 

Participeren\

Men zal geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om te kunnen participeren in het park. Het rendement zal vergelijkbaar zijn met zonneparkprojecten uit de naaste omgeving. Medio 2020 zal hier wat meer duidelijkheid over zijn. Men probeert zoveel mogelijk alles zo lokaal mogelijk te houden. Dat is de visie en die onderscheidt dit initiatief dan ook van vele andere parken in Nederland.

 

Stroomverkoop

De afname van de stroom zal verzorgd worden door een nader te bepalen energiebedrijf. O.a. in samenwerking met energieoperatie Noaber-Energie is men aan het kijken hoe dit georganiseerd moet worden. Op dit moment is men hierover oriënterend met een aantal partijen in gesprek.

 

Het vervolg

De volgende stap is een wijziging van het bestemmingsplan. Naast de agrarische functie zal er op de grond voor 25 jaar een bestemming zonnepark bij komen. Dit traject zal zes maanden in beslag nemen. Vervolgens hoopt men met de voorjaarsronde van 2020 de SDE subsidie aan te kunnen vragen; na toekenning van deze subsidie kan halverwege 2020 tot financiering, aanbesteding en bouwen worden overgaan. Kortom nog een heel traject te gaan.

 

Tot slot

Jolanda en Erik Brilman voelen zich zeer vereerd, dat hen de mogelijkheid is geboden om het eerste zonnepark project in de gemeente Deventer te mogen uit denken en te ontwikkelen.

 

Informatie

Wilt u graag informatie over dit project en/of wenst u een persoonlijk gesprek, schroom niet, zij staan u graag te woord.

Jolanda en Erik Brilman, tel. 06-23784700. E-mail: brilmanbathmen@gmail.com