Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vragen staat vrij!

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Sommige kerkgebouwen staan er al vele eeuwen, zoals de kerk in Bathmen. De kerk in Okkenbroek is in 1904 gebouwd, dus iets jonger. De kerkgebouwen zijn al aardig oud, maar de mensen die er komen, zijn mensen van deze tijd. Die hebben allemaal hun eigen redenen om er te komen.In de kerk worden de oude verhalen gelezen uit de Bijbel over God en mensen. In die verhalen gaat het over emoties en ervaringen van alle tijden: liefde, blijdschap, verdriet en ook over woede en haat.

In die verhalen gaat het ook over de vragen van alle tijden rondom angst, twijfels en onzekerheden. Je kunt geloven in God en toch veel vragen hebben. De kerk is een plek om die vragen te stellen. Je kunt er vragen stellen in de stilte aan God of hardop tegen elkaar. Dan is er misschien niet direct een antwoord, maar er zijn wel mensen die meedenken, mensen die misschien dezelfde vragen hebben en je een stukje verder kunnen helpen.

‘Vragen staat vrij’, dat geldt zeker in de kerk. Waarom komen er mensen in de kerk? Wat betekent geloven in de 21ste eeuw? Wat kan de kerk voor mij betekenen? Er is eigenlijk maar één ding nodig om die vragen te kunnen stellen, en dat is: een kerk binnenlopen. Bijvoorbeeld op een zondagmorgen in Bathmen of Okkenbroek.

Op zondag 1 oktober zijn beide kerken open voor een dienst om 10.00 uur. Loop gerust binnen om de verhalen te horen, te zingen of stil te zijn. In beide kerken is er na de dienst gelegenheid om met een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Want vragen staat vrij! Wel:kom!