Vrede verbindt over grenzen!

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – De vredesweek vindt dit jaar in alle kerken plaats van 21 t/m 29 september. Met als thema: Vrede verbindt over grenzen. Een actueel thema. Helemaal als je beseft dat vrede veel meer is dan ‘geen oorlog’. Vrede verbindt en brengt mensen, culturen, landen, volken, generaties en religies bij elkaar.En dat is van onschatbare waarde. Juist in onze tijd, waarin de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en waarin Europa er alles aan doet om de buitengrenzen steeds meer hermetisch af te sluiten voor vluchtelingen. Wie muren om zich heen bouwt, sluit anderen uit. Vaak ligt hier angst aan ten grondslag. Wie daarentegen voluit voor de vrede gaat, blijft niet hangen in deze angst, maar toont juist moed, treedt de ander – met open vizier – tegemoet, is oprecht in de ander geïnteresseerd en merkt dat je samen verder komt. Ook vrede in jezelf is van onschatbare waarde en wens je iedereen toe. Het zal je maar gegeven worden! Daar besteden we ook de aankomende zondag in onze Dorpskerk in Bathmen uitgebreid aandacht aan, daar past dankbaarheid bij en daar willen we ons ook door laten raken en inspireren. De dienst begint zoals gebruikelijk om 10.00 uur. Wees wel:kom!