Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vrede verbindt….

Protestantse Kerk Bathmen

BATHMEN – Voor vrede heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan én de mensen die misschien niet tot je directe omgeving behoren. Mensen die je dagelijks als vreemde op straat tegenkomt. Die ander is dichtbij maar ook zo ver weg. De ander maakt ons soms zelfs angstig, waardoor spanningen, ook in onze eigen samenleving, kunnen oplopen.We hebben een keuze. Trekken we ons onverschillig terug en keren we de ander de rug toe of organiseren we samen een tegenkracht tegen angst en polarisatie?  Deze tekst staat in de Pax Vredeskrant. Van 19 t/m 27 september wordt de jaarlijkse  landelijke vredesweek gehouden en worden we opgeroepen om stil te staan bij wat vrede voor ons betekent. Dat gebeurt op verschillende wijze. Tijdens vredesconcerten, vredeswandelingen, samen eten, lezingen, muziek, dans. Een kleine greep uit de initiatieven in Deventer. Op dinsdag 22 september is om 16.00 uur in het Saxion de vredesweeklezing door Maurits Berger over ‘Wat is er gaande in Irak en Syrië?’ Op donderdag 24 september is om 18.30 uur een stille tocht vanaf het Broederenplein door het centrum van Deventer, desgewenst om 20.00 uur gevolgd door een lezing in het Etty Hillesum Centrum. Deze wordt verzorgd door dr. Joost Jongerden over ’Is een ander Midden Oosten mogelijk?’ Zondag  27 september is in de Lebuïnuskerk om 16.30 uur het Deventer Kerk-café met als gast Aziz Beth Ahjo. Hij behoort tot de Arameeërs, een van de oudste volkeren van het Midden-Oosten. Zijn ouders vluchtten uit Turkije vanwege de strijd tussen de Koerden en Turkije.  Het wordt een boeiende week voor iedereen die behoefte heeft aan een andere kijk op de actualiteit van elke dag.

Meer informatie: www.paxvoorvrede.nl