Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Vredesweek in Bathmen, lezing Bram Grandia

BATHMEN – Dinsdag 24 september om 20.00 uur geeft Bram Grandia in de Dorpskerk in Bathmen een lezing over het thema: Vrede verbindt over grenzen. Geldt dat ook tussen Israël en Palestina? Ligt Gods zegen eenzijdig bij de Israëli’s en hebben de Palestijnen het nakijken of kan het anders?Het uitsluiten van het Palestijnse volk met de Bijbel in de hand lijkt geen begaanbare weg. Waar zijn in Israël en Palestina sporen te vinden van de vrede die verbindt? Een mooi thema voor de Vredesweek van dit jaar.

Ds. Grandia is een begenadigd spreker en gaat op zoek naar veelbelovende vredesinitiatieven. Iedereen is welkom. De toegang is gratis; zoals gewoonlijk kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Anton Weenink, tel. 0570 542898.