Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vrijheid en machteloosheid

BATHMEN – Op dinsdag 1 november 2016 vertelt Hans Günther vanuit zijn eigen persoonlijke ervaringen over de gespannen relatie tussen enerzijds alle mogelijkheden die vrijheid biedt en anderzijds het gevoel van machteloosheid.Hans Günther is geboren in 1936 in Duitsland en vult het thema persoonlijk in vanuit zijn werkzame periode als predikant in Oost-Duitsland, voor de val van de Muur.

Hij zegt hierover:

“Zich machteloos voelen is zeker geen bijzondere ervaring. Vroeger of later zal een mens moeten leren daarmee om te gaan, want vroeger of later begrijp je dat het leven zelf onafhankelijk lijkt te verlopen van je eigen wil of wensen. Daartegenover staat als één van de waardevolste mogelijkheden de vrijheid, waarin wij zelf gestalte kunnen geven aan wil en wens. Vrijheid en inzicht in het noodzakelijke zijn als twee elektrische polen die levensnoodzakelijke energie voortbrengen om als mensen met anderen samen te kunnen leven. Wat te doen als je ongevraagd in een samenleving terecht komt, waarin vrijheid gedefinieerd wordt als ‘inzicht in het noodzakelijke’ en wat ‘noodzakelijk’ is bepaald wordt door een ideologie? Anders gezegd: als de spanning tussen vrijheid en inzicht vervalt door een dictatoriaal politiek systeem – hoe leef je dan als mens met een geweten? De uitnodiging om uit eigen ervaringen van een dergelijke situatie te vertellen, heb ik graag aangenomen.”

Dinsdag 1 november 2016, 20.00 uur, Dorpskerk, Kerkplein 3. Vrije toegang.