Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vrijheid in de kerk?

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Vrij zijn van onderdrukking zien we als het hoogste goed en is naar mijn idee ook wat Jezus ons heeft willen voorleven. Jammer dat mensen in de kerken lange tijd juist deze vrijheid voor anderen hebben beperkt.Een Bijbels beeld voor vrijheid is de slaaf die bevrijd kan worden van zijn meester. Als ik dat in mijn eigen leven probeer vorm te geven zoek ik naar de ingesleten gewoonten die mij nu zijn gaan belemmeren in mijn vrije bestaan, waarvan ik slaaf ben geworden. Het zijn verslavingen die mij in hun greep houden. Ik hou mezelf daarmee ‘gevangen’. Het is aan de ene kant comfortabel maar aan de ander kant beklemmend. Verslavingen halen de schwung uit je leven en maken het dodelijk saai. Met Pasen kunnen we met Jezus symbolisch opstaan uit ons doodse bestaan! Dat kan als we deze patronen in ons leven die telkens terugkeren en ons belemmeren om voluit te leven, weten te herkennen. Dat kan bijvoorbeeld ook een relatie zijn die is vastgeroest en die weer eens de moed vraagt om jezelf met mededogen werkelijk uit te spreken, je comfortzone te doorbreken. Daarmee kun je dichter tot elkaar komen en jezelf en de ander bevrijden!

De 40-dagen tijd tussen carnaval en Pasen is bedoeld om te ontdekken wat ons in ons bestaan in de greep houdt, waar we slaafs achteraan blijven lopen, waar we niet los van kunnen of durven komen, wat ons verslaafd maakt. Durven we deze dingen echt onder ogen te zien, aan te kijken en aan te spreken? Durven we tegen deze dingen in opstand te komen en te zeggen: “Ik wil dit niet meer! Ik wil geen slaaf meer van je zijn!”

We gaan met Jezus op weg naar Pasen, de ‘opstanding’ uit een doods bestaan, waarmee we onze verslavingen laten ‘sterven’ en achter ons laten in een nieuwe frisse start, in een ‘nieuw leven’.

Zoek je met ons mee? Wel:kom!