Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vrouwen van Nu Bathmen: Ledenvergadering en Rechter

BATHMEN – Zoals gebruikelijk is tijdens de eerste afdelingsavond van een nieuw jaar de ledenvergadering. Na de pauze komen strafrechter Fenny Teekman en griffier Erik Endlich vertellen over hun werk en het werk van de rechtbank Overijssel. De afdelingsavond is op 23 januari en begint om 20.00 uur in Cultuurhuus Braakhekke.Mevrouw Teekman is strafrechter, vooral bij de rechtbank in Almelo. In Nederland is de rechterlijke macht nog steeds de hoogste, onafhankelijk van politiek en kerk of andere instanties. Er wordt echter steeds vaker aan de onafhankelijkheid getornd door de publieke opinie en door de politiek. De straf is te mild, te zwaar, niet logisch, nooit weer loslaten en van alles ‘vinden wij’ er steeds van. De rechter moet oordelen aan de hand van bewijs, dus harde feiten en aan de hand van nog heel veel aspecten meer. Wat er gebeurt, nadat er bij u bijvoorbeeld een inbraak is geweest en als de dader gepakt wordt met de dader. Hoe verloopt dit traject van het oppakken tot en met de straf.

Dit komt mevrouw Teekman vertellen. Ze brengt de heer Erik Enlich, griffier van de rechtbank Overijssel, mee. Hij is haar rechterhand en heeft een belangrijke taak binnen de rechtbank. Een griffier is een ander woord voor secretaris. Een hoofdtaak van een griffier bij de rechtbank is het om alle communicatie die betrekking heeft op een zaak vast te leggen. Mensen die een rechter om een vonnis vragen, moeten eerst een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank. Advocaten dienen daar ook hun stukken in (pleitnota’s, verzoekschrift, klacht, hoger beroep en dergelijke). De griffier zorgt tevens voor de administratie rondom een zitting. Tijdens een zitting maakt de griffier aantekeningen van alles wat er gezegd en gedaan wordt. Hij fungeert als ‘notaris van het gerechtelijke gebeuren’. De griffier maakt een verslag van de zitting (het proces-verbaal) en is aanwezig bij de beraadslagingen van de rechters in de raadkamer na afloop van de zitting. De griffier geeft de rechter(s) administratieve bijstand bij de redactie van het vonnis of arrest.